Skip to content
Oct 1 20

Опікуни за стійкість

by admin

Опікуни Фундації МСФЗ таки взялися за стійкі стандарти.
Приєднуйтеся до обговорення майбутньої струкутри та регламенту Ради з міжнародних стандартів стійкості.

Sep 30 20

МСФЗ: редакційні підчистки

by admin

До текстів МСФЗ 7, МСФЗ 9 та МСФЗ 17.

Sep 30 20

Жесть! “Из этого болота надо бежать”

by admin

Оксана Кононенко в студии Бухгалтер.Live о ПСБУ, о Минфине, и об МСФО для МСП.

Работникам Минфина лучше этот флеш не смотреть

Sep 28 20

Рахівський крижень ПСБО: три кроки пошуку

by admin

Понеділкове від доктора Серафікуса

Після публікації переліку гріхів укрбухзакону, деякі наші читачі висловилися щодо необхідності додати до цього переліку ще один гріх Закону про бухоблік – відсутність дозволу на незастосування вимог стандартів до несуттєвих статей.

Нам здається, що цей гріх виправлено на підзаконному рівні. Насправді такий дозвіл в системі ПСБО є. Просто треба знати, де його шукати.

Послідовність цитат буде дороговказом:

НПСБО 1 :

Крок 1.
Розділ ІІ п.4: «Підприємства можуть не наводити статті, за якими відсутня інформація до розкриття (крім випадків, якщо така інформація була в попередньому звітному періоді)…».

Крок 2.
Розділ ІV, п.2: “У фінансовій звітності обов’язково наводиться інформація, розкриття якої вимагають національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку або міжнародні стандарти фінансової звітності та/або інші нормативно-правові акти Міністерства фінансів України з питань бухгалтерського обліку.
3. Інформація, що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансових звітах або у примітках до фінансової звітності”.

Крок 3.
Розділ І п.3: «розкриття – надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності»,
«суттєва інформація – інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації визначається відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності та керівництвом підприємства».

Таким чином у звітності наводиться лише те, що є “інформацією до розкриття”, а в поняття “розкриття” включається тільки суттєва інформація. Отже несуттєва інформація не є “інформацією для розкриття”, і може не наводитись у фінзвітності

Sep 18 20

NPO-облік: нові вимоги US-GAAP

by admin

FASB випустив сьоме цьогорічне Оновлення Еодифікації. ASU No. 2020-07 вносить зміни до розділу 958, що регламентує розкриття операцій внесення нефінансових активів до неприбуткових організацій.
Зміни застосовуються ретроспективно з річних звітних періодів, що починаються після 15 червня наступного року.

Sep 17 20

USAID порожняк не жене

by admin

Програмне забезпечення для таксономічного звітування, що створене за сприяння USAID, було презентовано в Україні.

Як стверджує СФЗ, “в ході презентації був здійснений огляд програмного забезпечення та демонстрація його функціоналу, а також анонсовані подальші заходи із запровадження системи фінансової звітності”.

Починаймо готуватися до XBRL-випробування. Спроба № 2.

Sep 16 20

Суспільний інтерес: звернення АПУ до НКЦПФР

by admin

Крітерій біржового лістингу, дотримання якого зокрема може вплинути і на застосування МСФЗ, став твердим горішком для професійної спільноти.
АПУ намагається розрулити проблему.

Sep 16 20

Невизначеності з податку на прибуток: огляд першого досвіду

by admin

КТМФЗ 23 – новий стандарт.
Досвід його застосування тільки но починає застосовуватися.
Директор з корпоративного оподаткування ТОВ «КПМГ-Україна» В.Шекера в “Практиці МСФЗ” №9 публікує результати поглибленого аналізу практики звітування про податкову невизначеність.

“…поєднання (i) положень<...> пп. 46.2 та 50.1 ПКУ та (іі) вимог КТМФЗ 23 стосовно розкриття інформації (або визнання впливу) про невизначеність щодо податку на прибуток у фінансовій звітності може підвищувати ризик уваги та фіскальної інтерпретації такої інформації податковими органами. Також ймовірно, що масове подання податковим органам фінансової звітності та аудиторських звітів може спричинити масове отримання платниками запитів ДПСУ, у тому числі і стосовно наявності (відсутності) невизначеності щодо податку на прибуток.

Також, якщо платник визнає в проаудитованій фінансовій звітності вплив невизначеності щодо податку на прибуток відповідно до параграфа 11 КТМФЗ 23 (способом додаткового нарахування податку), це може призвести до появи обов’язку подати уточнену декларацію та сплатити додатковий податок. В іншому разі є ризик, що невиконання вимог абз. 3 п. 50.1 ПКУ буде кваліфіковане як умисне ухилення від сплати податків — з відповідними наслідками для платника та його керівництва”.

Sep 14 20

Цивілізація в ДПС йде з Волині

by admin

Волинські податківці нарешті визнали просту істину, про яку давно знають всі цивілізовані фахівці в світі: “кредит-нота змінює визначену договором з нерезидентом вартість поставлених товарів“.
Дотепер дикуваті українські податківці вважали, що бонуси за кредит-нотами постачальників – це дохід покупця від маркетингових послуг (див., наприклад, ІПК від 27.12.19 ).

Sep 14 20

?Рада з міжнародних стандартів сталої звітності?

by admin

Міжнародна Федерація бухгалтерів закликала створити новий орган сталої стандартизації під егідою Фундації МСФЗ.
Таким чином Федерація підтримала ідею АССА та Accountancy Europe.