Skip to content
Jan 13 17

Тидищ !

by admin

Сталося те, чого побоювалися найбільш обізнані та досвічені бухгалтери.

Держстат опублікував офіційний показник інфляції 2016 року. Він склав 112,4%.
Таким чином, згідно з офіційними даними інфляція останніх трьох років є такою:
2014 – 124,9%,
2015 – 143,3 %,
2016 -112,4%.
Отже кумулятивний трирічний показник -201,2%

Саме час звернутися до ПСБО 22:
“Показники річної фінансової звітності підприємства за умови досягнення значення кумулятивного приросту інфляції 90 і більше відсотків підлягають коригуванню із застосуванням коефіцієнта коригування”
“Кумулятивний приріст інфляції – добуток індексів інфляції за період, що складається з трьох останніх років, включаючи звітний”.

Отже межа гіперінфляції подолана, і слід застосовувати перерахунок статей фінзвіту за нормами ПСБО 22.

Але це стосється не всіх – адже в п.2 ПСБО 22 зазначено наступне:
“Норми Положення (стандарту) 22 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності), які відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність”.

Пункт 4 статті 14 Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” визначає коло таких підприємств:

“Публічні акціонерні товариства, підприємства – емітенти іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, а також професійні учасники фондового ринку, банки, страховики та інші фінансові установи зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці з опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях.

Державні і комунальні унітарні підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі чи територіальній громаді, а також господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави чи територіальної громади в яких становить 100 відсотків, зобов’язані оприлюднювати інформацію про свою діяльність (квартальну, річну фінансову звітність, у тому числі консолідовану, за останні три роки) шляхом розміщення її на власній веб-сторінці (веб-сайті) або на офіційному веб-сайті відповідного суб’єкта управління об’єктами державної або комунальної власності. Доступ до таких веб-сторінок та веб-сайтів є цілодобовим і безоплатним”.

Згідно з п. 134.1.1 ПКУ, об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.

ПСБО 22 спрямований на коригування статей фінансової звітності, і таке коригування прямо впливає на показник фінансового результату, зафіксований в фінзвіті підприємства.

Підприємства, що застосовують МСФЗ, коригуватимуть свою фінзвітність за вимогами МСБО 29.

Отже цього року в багатьох українських підприємств об’єкт оподаткування може бути відкоригований на вплив інфляції.

Jan 13 17

Неприбуткова консолідація

by admin

FASB випустила друге в цьому році оновлення системи US-GAAP – ASU No. 2017-02.
Зміни внесено до розділу 958-810 Кодифікації US-GAAP. Вони спрямовані на пояснення того, коли необхідна консолідація звітності неприбуткової установи з прибутковим партнерством або іншою подібною структурою.
Цікаво, що зміни набувають чинності “заднім числом” – з грудня 2016 року.

Jan 12 17

Господарське відання в податковому обліку

by admin

В листі ДФС № 28469/6/99-99-15-02-02-15 від 29.12.2016 йдеться про можливість визнання в податковому обліку амортизації основних засобів, отриманих в господарське відання:

“Згідно ст. 136 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року № 436-IV право господарського відання є речовим правом суб’єкта підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом), з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законами.
<...>
податковій амортизації підлягають основні засоби, які перебувають на балансі платника, за умови їх використання таким платником у власній господарській діяльності”.

Отже, податкова амортизація буде визнана навіть якщо основний засіб не належить на праві власності. Головне, щоб він був відображений в балансі, і не був “невиробничим”.
Нагадаємо, що в п.146.17.2 старої редакції ПКУ була спеціальна норма, яка прирівнювала отримання на праві господарського відання до придбання основного засобу.

Jan 11 17

Бонус як витрата

by admin

В листі ДФС № 28731/6/99-99-15-02-02-15 від 30.12.2016 вказано, що бонуси, отримані покупцем від продавця є витратами продавця:

“Одним із методів просування товарів постачальника на ринку є сплата мотиваційних виплат (премій, бонусів, інших заохочень) на користь дистриб’юторів (організацій, які придбавають товари у постачальника та здійснюють їх збут).
         Такі виплати є винагородою за досягнення певних економічних показників дистриб’юторами у межах своєї основної діяльності. Досягнення таких показників обґрунтовано сприяє пожвавленню збуту товарів постачальника, стимулює просування товарів каналами дистрибуції.
         Оскільки мотиваційні виплати (премії, бонуси, інші заохочення) спрямовуються на стимулювання збуту продукції (робіт, послуг), такі витрати можуть бути віднесені до маркетингових послуг”.

Зауважимо, що коли бонус надається за досягнення певних обсягів закупівель, то він за своєю суттю є знижкою вартості товару, який було продано. Тому та такі суми слід не збільшувати витрати, а зменшувати обсяг продажу.

Jan 10 17

Рада з МСБО змінює розташування

by admin

Рада з МСБО відкрила тендер на послуги з пошуку нового місця розташування. Не виключається, що новий офіс буде розміщено за межами Великої Британії.
Англійська Рада з фінансового звітування (FRC) з цього приводу висловила сподівання, що Рада з МСБо все ж не перебереться за кордони Сполученого Королівства, адже саме в Англії, на думку фахівців FRC, найліпші експерти фінансового обліку (якщо не враховувати США).

Jan 10 17

Дефініція бізнесу: ASU 2017-01

by admin

В першому цьогорічному Оновленні Кодифікації US-GAAP йдеться про уточнення визначення бізнесу. Оновлення стосується розділу 805 “Об’єднання бізнесу”.
Зміни застосовуються з грудня 2017 року.

Jan 5 17

Новий гайд від AICPA

by admin

Американський інститут сертифікованих суспільних бухгалтерів (AICPA) оприлюднив кервництво по застосуванню нового стандарта з визнання доходу.
Цей стандарт починає застосовуватися в США з грудня 2017 року.
Наразі 22% американських компаній ще не почали запровадження стандарту, 13% – вже запроваджують його, а 65% займаються вивченням стандарту.

Jan 4 17

Оновлення двадцяте – останнє за 2016 рік

by admin

ASU-2016-20, що вносить зміни до розділу 606 Кодифікації US-GAAP, було затверджене FASB наприкінці 2016 року.
Оновлення вносить технічні коригування та удосконалення до керівництва з визначення виручки.
Документ зачіпає тринадцять проблемних тем, серед яких зокрема питання визнання майбутніх збитків за будівельними контрактами, та капіталізації рекламних витрат.
Оновлення набуде чинності разом з ASU-2014-09 наступного року.

Dec 20 16

US-таксономія

by admin

FASB оприлюднила таксономію US-GAAP зразка 2017 року.
Таксономія очікує погодження Комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Dec 20 16

Укртаксономія

by admin

Рада з МСБО опублікувала на своєму сайті оновлену таксономію МСФЗ в українському перекладі.