Skip to content
Dec 12 17

НПО: бухоблікові дані в податковій звітності

by admin

В листі ДФС від 05.12.2017 р. № 2844/6/99-99-15-02-02-15/ІПК зазначено наступне:
“Для відображення доходів неприбуткова організація використовує форму Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організацій, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 р. N 553, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 липня 2016 року за N 932/29062 (далі – Звіт). Перелік доходів, одержаних неприбутковими організаціями відображається у рядках 1.1 – 1.11 Звіту. При цьому формування доходів та видатків, що відображаються у Звіті, здійснюється за правилами бухгалтерського обліку, тобто в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати коштів”.

Таким чином, не зважаючи на “небухгалтерські” назви ключових рядків Звіту, заповнювати їх треба саме за бухгалтерськими правилами.
Податківцям давно слід було б подумати про зміну назв показників Звіту, які вводять бухгалтерів в оману.

Dec 11 17

Aгітка

by admin

Рада з міжнародних стандартів інтегрованої звітності (IR) видала посібник, який пояснює інвесторам, що ж таке власне IR, і з чим її їдять.

Dec 8 17

Нормування – без розгляду

by admin

В листі ДФС від 05.12.2017 р. № 2818/6/99-99-15-03-02-15/ІПК вказано наступне:
“питання розрахунку та затвердження норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, а також визначення розміру орендної плати по орендованих транспортних засобах не належить до повноважень фіскальних органів, дані питання залишаються без розгляду“.

Наш коментар:
Деякі бухгалтери схоже вже втомили працівників ДФС своїми запитами, що належать до сфери внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.
Замість того, щоб належним чином будувати ефективну систему управлінського обліку на підприємстві, вони закидують податківців питаннями щодо формування витрат.

Dec 8 17

З Лондона не тікають

by admin

Рада з МСБО залишається в Лондоні, але змінює адресу.
Як бачимо брекзіт не став на заваді МСФЗ-стандартизації.

Dec 8 17

Угруповання та підрозділи

by admin

В листі Мінсоцполітики від 13.11.2017 р. № 21929/0/2-17/13 йдеться про посаду головного бухгалтера:

“відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. N 327 (зі змінами), професійна назва роботи “Головний бухгалтер” за кодом Класифікатора (код 1231) відноситься до професійного угруповання “Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів”.

Отже, введення до штатного розпису підприємства посади головного бухгалтера можливе у разі створення відповідного структурного підрозділу (відділу, сектора тощо)“.

Отже головбух без підрозділу до угруповання не потрапить.

Dec 7 17

Расширят или сократят?

by admin

Казанова Марина в Бухгалтер 911 публикует статью “Изменения в Законе о бухучете: переходные вопросы по финотчетности“.
в статье в частности рассматривается вопрос состава промежуточной отчетности:

“обратим внимание и на такую деталь. До внесения изменений в Закон о бухучете, в его ст. 13 указывалось, что промежуточная финотчетность состоит из баланса и отчета о финрезультатах. В новой редакции ст. 13 подобной оговорки нет. Поэтому не исключено, что будет расширен и перечень форм отчетности, которые будут входить в состав промежуточной финотчетности”.

наш комментарий:
Здесь нужно обратить внимание на два момента:
1.Из определения финансовой отчетности изъято упоминание об информации о движении денежных средств;
2.Евродиректива 2013/34/EU, которая лягла в основу последних изменений украинского бухзаконодательства, не упоминает ни об отчете о движении денежных средств, ни об отчете о движении капитала.
Поэтому вряд ли стоит ожидать расширения состава промежуточной отчетности. Тут уж, скорее нужно начинать осторожно надеяться на сокращение состава годовой отчетности.

Dec 6 17

Пароплавство: виключення виключення

by admin

FASB затвердила Оновлення ASU 2017-15, яким виключила з Кодифікації US-GAAP частину 995, що визначала певні особливості з обліку відстрочених податків для пароплавних підприємств.
Правила частини 995 по суті є виключенням з загальних правил, вони призначені для обліку податкових наслідків (невизнання відстрочених податків) створення обов’язкових резервних внесків пароплавними підприємствами, які було зроблено до 1992 року.
Оновленн набуде чинності за рік.

Dec 5 17

Новации бартеризации

by admin

В “Профессиональном бухгалтере” № 45 опубликована статья “Обменные операции по МСФО: новации стандартизации“.
В статье рассматривается изменение подходов к стандартизации учета некоторых обменных операций в контексте нового МСФО 15.
Проблема анализируется на примере операций, описанных в Толковании КТМФО (IFRIC) 18 «Передачи активов от клиентов», которое МСФО 15 отменяет с 2018 года.
Выводы статьи таковы:
“руководству предприятий, которые применяют предписания параграфа 20 КТМФО (IFRIC) 18, в формировании учетной политики теперь придется опираться только на собственные профессиональные суждения.
Отметим, что МСФО 15 не указывает на возможность постепенного признания дохода в меру амортизации. Но, с другой стороны, он и не запрещает этого. Поэтому менеджмент компании может обратиться к параграфу 35 МСФО 15, чтобы понять, нужно ли признавать доход от операции «с течением времени”
Если соответствующий анализ приведет руководство к выводу, что доход от операции нужно признавать «с течением времени», то “модель учета, установленную параграфом 20 КТМФО (IFRIC) 18, нельзя считать противоречащей МСФО 15. Следовательно, можно продолжить ее применение. При этом ограничение относительно отражения дохода на протяжении периода, не превышающего срок службы полученного актива, действовать уже не будет. То есть предприятие может увеличить этот период”.

Публикация представляет особый интерес для предприятий-поставщиков энергоносителей, предприятий коммунального сектора и инфраструктуры.

Dec 1 17

Затримки знецінюють

by admin

В грудневому числі журналу Американської бухгалтерської асоціації “Бухгалтерські горизонти” (Accounting Horizons) опубліковано результати досліджень професора університету Нью Йорка Елі Бартова (Eli Bartov) та професора університету Берклі Янів Кончіцкі (Yaniv Konchitchki) щодо впливу затримок подання фінзвітності на поведінку інвесторів.
Дослідження проводилось протягом 9 років, було проаналізовано більше 2000 випадків затримок подання звітності.
Висновки: інвестори реагують негативно та швидко: ціни на акції суттєво падають.

Nov 30 17

Об’єднання заради спрощення

by admin

За повідомленням “Журналу бухгалтерії” FASB об’єднала два розділи Кодифікації US-GAAP : розділ 225 “Звіт про прибуток” буде включено до розділу 220, який називається “Сукупний прибуток”. Новою назвою розділу 220 буде “Звіт про прибуток – звітування про сукупний прибуток” (Income Statement—Reporting Comprehensive Income).

В правилах звітування нічого не змінено. Мета об’єднання – спрощення Коодифікації