Skip to content
Dec 11 18

Звіт про управління

by admin

Методрекомендації від Мінфіну.

Dec 11 18

Орендодавець: спрощення обліку

by admin

FASB затвердила Оновлення ASU No. 2018-20, що внесло зміни до розділу 842 Кодифікації US-GAAP.
Оновлення врегулювує деякі питання обліку орендодавця. Зокрема питання виплат на користь третіх осіб, компенсації податків з боку орендаря етс.
Зміни набувають чинності разом із набуттям чинності нових правил обліку оренди. Для публічних компаній – з 2019 року.

Dec 6 18

НПО-облік: коментар спрощень

by admin

Кристфер Гордон (Christopher M. Gordon) в JofA коментує зміни до порядку обліку неприбутковими організаціями, що були внесені ASU No. 2016-14, та набувають чинності цього року.

Серед іншого автор аналізує зміни до структури та класифікації чистих активів та витрат НПО, послаблення вимог щодо узгодження різноформатних звітів про рух грошових коштів.

Dec 5 18

Недешевий перехід

by admin

E&Y провели дослідження обсягів витрат, що несуть компанії у зв’язку із запровадженням нової моделі обліку оренди.
Очікування на дешевий перехід не справдилися. Якщо в минулому році вартість переходу від $1 млн. до $5 млн. очікувало 28% підприємств , то тепер таких вже 47%.

Джерело

Dec 3 18

Практика МСФЗ – січень 2019

by admin

У журналі «Практика МСФЗ», що вийде
в січні 2019 року, ви зможете прочитати:

-про «податкову» амортизацію основних засобів, які тимчасово не експлуатуються;
-про те, чи необхідна «подвійна трансформація» звітності тим, хто переходить у 2019 році від ПСБО до МСФЗ;
-багато матеріалів про новий облік оренди за МСФЗ 16 і, зокрема, про те:чи слід застосовувати МСФЗ 16 уже під час складання звіту за перший квартал 2019 року;
-як обліковувати суми компенсацій вартості комунальних послуг в умовах дії МСФЗ 16;
-за яких обставин застосовують різні варіанти переходу на нову модель обліку оренди (на докладних прикладах із застосуванням звичайного Exсel);
-про те, що ще, крім обліку оренди, змінилося в міжнародних стандартах з 2019 року;
-про те, чи може МСФЗ-агрегація запобігти загрозам трансфертно-цінового тиску з боку ДФС;
-про те, як виконати вимоги про МСФЗ-дезагрегацію доходу.

Також у журналі буде розглянуто проблеми обліку:

-операції заміни частин основних засобів;
-штрафів з податку на прибуток;
-паливних компонентів обладнання.

Галузевий облік буде представлено:

-IT-бізнесом —відповіді на запитання про визнання доходу від реалізації комп’ютерних програм у межах МСФЗ 15

-Сільським господарством —провідні фахівці Deloitte консультуютьз питань визначення справедливої вартості сільськогосподарської продукції

-Будівництвом —моделювання різних варіантів обліку об’єктів соціальної сфери

І врешті ви дізнаєтесь, чи мав рацію Лев, коли виніс невтішний вирок сучасному бухобліку.

Dec 3 18

Нова модель обліку оренди: податкові ризики

by admin

Безкоштовний вебінар від “Практики МСФЗ”:
-новий актив та новий борг – амортизація+ дисконтування,
-нові і старі дефініції ПКУ: співіснування,
-обрання та підтвердження належних ставок дисконтування,
-ризики “перехідних” перерахунків – вплив на нерозподілений прибуток,
-ПДВ в операціях фінлізингу проміжного арендодавця,
-тонкощі “тонкої” капіталізації – оренда від нерезидента.

Nov 30 18

Оренда по-новому: дослідження PWC

by admin

Американський підрозділ PWC оприлюднив дані дослідження щодо роботи над переходом до нових правил обліку оренди.

80% опитаних знаходяться в стадії запровадження нових алгоритмів обліку.
4% такі алгоритми вже запровадили.

58% запроваджують нові системи обліку оренди. 17% – удосконалюють існуючі системи обліку.

Nov 30 18

МСБО 17 – МСФЗ 16: транзит

by admin

Поради з переходу на МСФЗ 16 – гайд від KPMG

Nov 29 18

Українські податківці та бухстандарти – це несумісні речі

by admin

Лист ДФС від 17.10.2018 р. № 4457/6/99-99-12-02-03-15/ІПК:
“Залишкова вартість – різниця між первісною (переоціненою) вартістю необоротного активу і сумою його накопиченої амортизації (зносу) (п. 4 П(С)БО 7).

При цьому згідно з п. 22 П(С)БО 7 вартість земельних ділянок не є об’єктом для нарахування амортизації в бухгалтерському обліку, тобто земельні ділянки не мають залишкової вартості“.

Наш коментар:

1. Визначення залишкової вартості було включено до ПСБО 7 згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009. Цей наказ діяв до 01.01.2015. Тобто на сьогодні зазначена дефініція юридично в стандарті відсутня.

2.В ПКУ є окрема спеціальна дефініція терміну “залишкова вартість”, і вона відрізняється від тієї, що наведена в листі ДФС:

“14.1.9. залишкова вартість основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів для цілей розділу III – сума залишкової вартості таких засобів та активів, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою розрахованої амортизації відповідно до положень розділу III цього Кодексу”.

3. Якщо земля не амортизується, то це не значить, що в неї немає залишкової вартості. Це значить, що її залишкова вартість дорівнює первісній.

Ірпіньська школа економіки не втомлюється дивувати своїми “ноу хау”.

Nov 29 18

Єврорадники про безоплатність

by admin

Група бухгалтерських єврорадників (European Financial Reporting Advisory Group – EFRAG) оприлюднила проект дослідження можливих варіантів обліку так званих “безобмінних” операцій (non-exchange transfers), в якому зокрема аналізується роль нової категорії – соціальна вигода (societal benefit).