Skip to content
Aug 18 17

“Висококваліфіковані” недопрацювали

by admin

Про новий пакет українських перекладів, оприлюднений на сайті Мінфіну, ми вже повідомляли.
Але бухгалтерам слід обережно ставитися до зазначених текстів. Адже не всі вони є актуалізованими.
Наприклад текст МСФЗ 9 є застарілим. З 2018 року набуває чинності зовсім інша версія стандарту.
МСФЗ для малих та середніх підприємств подано у старій редакції, яка в 2017 році вже не діє.
А от МСБО 7 та МСБО 12 надані з урахуванням змін, що є чинними з 2017 року.

Текст нового МСФЗ 15, що набуває чинності з 2018 року, наведено без врахування змін, що були внесені до цього стандарту весною 2016 року. Важливо, що після цих змін МСФЗ 15 містить серед іншого додаткові спрощення для переходу на нові правила обліку.

Цікава деталь: в українському тексті МСФЗ 15 нумеровані частини стандарту називають “пунктами”, тоді як раніше українські переклади міжнародних стандартів називали їх “параграфами” (як власне і в анголомовному оригиналі). Принагідно нагадаємо, що “пунктами” зазвичай називають частини міжнародних стандартів в російських перекладах.
Отже виникає питання: український переклад МСФЗ 15 – це переклад англійського оригіналу чи покруч російського перекладу?

Aug 17 17

Нема обачності, буде скепсис

by admin

Три міжнародних органа стандартизації аудиту, етики та бухгалтерської освіти (Auditing and Assurance Standards Board – IAASB, the International Ethics Standards Board for Accountants -IESBA, the International Accounting Education Standards Board – IAESB) прийняли спільну заяву до професійної спільноти. Заява має промовисту назву – “До підсилення професійного скептицизму”.
Сайт Міжнародної Федерації бухгалтерів оприлюднив цей документ.
Головна ідея: в умовах швидких змін в бізнесі та технологіях, бухоблік змушений все частіше застосовувати облікові оцінки. Це потребує підвищення рівня професійного скепсису. Саме цю рису мають плекати сучасні бухгалтери.

Після вилучення з Концептуальної основи МСБО принципу обачності, стандартизатори змушені реагувати на критику з боку суспільства. Одним із засобів підвищення довіри до звітності є скептицизм її укладачів.

Aug 16 17

Про переклади і “висококваліфікованих”

by admin

В листі Мінфіну від 18.07.2017 р. № 35230-07/28-530/533 йдеться про актуалізацію текстів МСФЗ:
“З метою здійснення належного процесу рецензування текстів перекладу МСФЗ наказом Міністерства фінансів України від 18.01.2013 N 20 утворено Раду з МСФЗ (далі – Рада) як дорадчий орган при Міністерстві фінансів України. Рада утворена з висококваліфікованих науковців, спеціалістів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств і організацій, об’єднань підприємців, бухгалтерів і аудиторів України.
За результатом розгляду на засіданнях Ради перекладів змін до МСФЗ, надісланих на опрацювання РМСБО, у 2016 році сформовано версію перекладу МСФЗ, яка розміщена на веб-сайті Міністерства фінансів України відповідно до вимог Закону. Зазначення певної дати, станом на яку український переклад МСФЗ відповідає оригіналу, відбудеться після розгляду Радою повного пакету відповідних перекладів змін до МСФЗ”.

Наразі на сайті Мінфіну в архіві викладено тексти міжнародних стандартів “станом на 1 січня 2015 року”.
Крім того, в кінці червня було викладено ще один пакет текстів. В цьому пакеті, наприклад, є новий МСФЗ 15. Але дата актуализації перекладів, що містяться в зазначеному пакеті, не вказана.

Aug 15 17

Развернутость и размер

by admin

В “Бухгалтерии” № 27-28 Ирина Губина публикует статью “Курсовые разницы в позитивном тренде: путешествие в зазеркалье”.
Автор отмечает, что украинские правила учета требуют развернутого представления положительных и отрицательных курсовых разниц:
“Представленные таким образом (то есть развернуто) курсовые разницы, конечно же, не искажают финансовые результат по сравнению со “свернутым” представлением. Проблема этого подхода в другом. Согласно пп 134.1.1 ст. 134 НКУ “доходные” курсовые разницы увеличат “размер” предприятия, поскольку эти показатели будут участвовать в подсчете двадцатимиллионного оборота в целях применения налоговых разниц”.

Aug 14 17

Відпустки: облік незаробленого

by admin

В “Професійному бухгалтері” № 30 розміщено статтю “Бухоблік відпускних: ситуації“, в якій аналізуються різні випадки нарахування відпускних забезпечень.
Зокрема йдеться і про т.зв. “перехідні” та “дитячі” відпустки.
Наприклад в ситуації, коли працівник має право на додаткову “дитячу” відпустку, її важко назвати “заробленою”:

“Працівниця, яка працює на підприємстві з 01.10.2016 р., іде у відпустку в липні. Тривалість основної щорічної відпустки — 24 к. дн + є право на «дитячу» відпустку — 10 к. дн. (ст. 19 Закону про відпустки; надають за календарний, а не за робочий рік). Причому зараз вона хоче використати «дитячу» відпустку і за 2016, і за 2017 рік. Період відпусток — 10.07.2017 р. – 22.08.2017 р. Відпускні виплачують у липні.

Українське законодавство прив’язує виплати додаткових «дитячих» відпускних до календарних років перебування у трудових відносинах з підприємством. Отже, право на «дитячі» відпускні виникає у працівниці не поступово в міру виконання трудових обов’язків, а через сам факт виникнення трудових відносин.
.

Отже, прийняття на роботу людини, яка має право на додаткову «дитячу» відпустку, для бухгалтера означає, що в підприємства виникла заборгованість з оплати 10 к. дн. відпустки. У цьому випадку початок трудових відносин із такою працівницею стає тією «минулою подією», яка є умовою нарахування забезпечення згідно з п. 14 П(С)БО 11 (Звісно, назвати таку суму у прямому розумінні слова заробленою складно. Для підприємства це радше певний обов’язковий соціальний платіж, пов’язаний з найманням робочої сили.).
Принцип обачності вимагає від головбуха відобразити це зобов’язання у фінансовій звітності. Тобто нарахування відпускних за 10 к. дн. 2016 року за кредитом рахунку 471 буде відображене вже в жовтні 2016 року.

Звернемо увагу на те, що за такої схеми нарахування розрахунок відсотка резервування відпускних, здійснюваний відповідно до п. 14 П(С)БО 11, має ґрунтуватися на плановій сумі відпускних без урахування оплати додаткових днів «дитячої» відпустки.

У 2017 році працівниця набуває права ще на 10 к. дн. додаткової відпустки «на дітей». Оскільки право отримати їх виникає у працівниці вже в січні 2017 року, головбух має нарахувати суму відпускних за 10 к. дн. 2017 року за кредитом рахунку 471 уже на початку 2017 року.

При реалізації такого алгоритму до липня 2017 року в балансі підприємства будуть відображені зобов’язання перед працівницею з оплати основної відпустки, зароблені за 10 місяців, і зобов’язання з оплати 20 к. дн. додаткової відпустки «на дітей».

У разі оплати в липні 2017 року відпустки тривалістю 44 к. дн. частина незароблених відпускних основної відпустки (за 2 місяці) буде відображена в дебеті рахунку 661 як борг працівниці за те, що вона використала основну відпустку, не відпрацювавши на підприємстві 12 місяців”.

Aug 11 17

2500 – це 6000

by admin

Листом від 04.08.2017 р. № 1495/6/99-99-15-02-02-15/ІПК ДФС вирішила законодавчу колізію.
Коли межу визнання основних засобів парламентарі підняли до 6000 грн.,вони забули про опис 4 групи в табличці п.138.3.3 ПКУ.
А там, коли мова йде про всілякі електронні девайсі, вказана сума 2500 грн.

Податківці у своєму вісновку фактично проігнорували цю цифру,та надали перевагу показнику базової дефиниції основних засобів:

“Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо вартісного порогу основних засобів 2500 гривень вказаного в пп. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) та, керуючись ст. 52 Кодексу, повідомляє.

електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми, інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких не перевищує 6000 гривень, не є основними засобами для цілей застосування ст. 138 Кодексу”.

Aug 11 17

Активы и выгоды

by admin

В “Бухгалтерии” №26 Е.Кушина публикует большой материал, посвященный бухучету неприбыльных организаций (НПО).
В статье затрагивается и концептуальная проблема применимости общих стандартов к неприбыльной деятельности:

“Даже при поверхностном рассмотрении требований стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности становится понятно, что они ориентированы на тех, кто занимается прибыльной деятельностью, а не на тех, кто такую деятельность вообще (за некоторыми исключениями) не должен вести.

Так как же поступать, если скажем, благотворительная организация получила от благотворителей такие ресурсы, как продукты питания, теплую одежду и медикаменты для передачи их пострадавшим от наводнения (так называемую гуманитарную помощь)? Признавать ли их активами? Но какие экономические выгоды (то есть потенциальную возможность получения денежных средств от использования этих активов) получит эта организация? Вроде бы никаких. Может быть, сразу же признать стоимость таких ценностей расходами (то есть говорить об уменьшении экономических выгод)? Но если такая помощь будет представлена в виде денежных средств? Разве денежные средства можно считать расходами?

по умолчанию приходится считать, что неприбыльные организации должны поступать так же, как все. Разве что под экономической выгодой понимать возможность выполнения своих уставных задач с использованием поступающих из определенных источников ресурсов без дополнительных расходов”.

Aug 10 17

Податок на прибуток: єврозвітування

by admin

Європарламент оприлюднив пропозиції щодо удосконалення звітності міжнародних компаній.
Пропозиції стосуються переважно розкриття даних зі сплати податку на прибуток, и спрямовані на боротьбу з ухилянням або мінімізацією оподаткування.
В оприлюдненому документі мова йде про компанії, які оподатковуються в різних країнах, и складають звіти в режимі “країна за країною” (country-by-country reporting – CBCR).

Aug 9 17

Дарування – це продаж

by admin

В листі ДФС 07.08.2017 р. № 1515/5/99-99-15-02-02-16/ІПК обгрунтовано висновок, що за операцією безоплатної передачі основних засобів слід відображати коригування, пов’язані з продажем:

“Згідно з пп. 14.1.202 п. 14.1 ст. 14 Кодексу продаж (реалізація) товарів – будь- які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів.

Таким чином, операції з безоплатної передачі основних засобів (частини адмінбудівлі) з балансу платника податку на прибуток на загальних підставах, на баланс «» збільшують фінансовий результат до оподаткування на суму їх залишкової вартості, визначеної відповідно до правил бухгалтерського обліку та зменшують фінансовий результат до оподаткування на суму залишкової вартості такого окремого об’єкта основних засобів, визначеної з урахуванням положень ст. 138 Кодексу.”.

Aug 8 17

Непротивозаконное мошенничество

by admin

В статье “Этика для бухгалтеров” Марк Блейни Стюарт (Mark Blayney Stuart) в частности вспоминает о скандале Энрон, который дал старт радикальным бухгалтерским реформам:

“История сохранила ценные уроки того, насколько важно не просто иметь при себе кодекс этики, но и жестко придерживаться его. Например, в 2000-м Enron входил в список 100 самых лучших компаний для работы в Америке от Fortune. Менее чем через год компания обанкротилась. По сути, мошенническая бухгалтерия Enron подразумевала сокрытие долгов, чтобы показать отчетность более устойчивой, чем она была на самом деле.

Ключевой составляющей этого сокрытия было то, что с 1996 г. по 2000 г. Enron отчиталась об увеличении продаж с $13.3 млрд. до впечатляющих $100.8 млрд. Этот рост выручки “основывался на эксплуатировании лазейки в бухгалтерских правилах, которые позволяли признавать выручку по огромному энергетическому производному контракту по полной стоимости – а не по чистой стоимости, как это делается в случае с транзакциями с другими ценными бумагами”, – прокомментировал Дэн Экман (Dan Ackman) в журнале Forbes Magazine вскоре после того, как разразился тот скандал. Иными словами, то, что компаниям Enron делала со своей отчетностью по продажам, с технической точки зрения даже не было противозаконным. Но чтобы предотвратить в будущем повторение скандалов, подобных Enron, корпоративная культура должна фиксировать, когда что-то становится неправильным с этической точки зрения, даже если на бумаге все выглядит приемлемым“.