Skip to content
Aug 24 19

Серпень. Двадцять четверте.

by admin

Учітесь, читайте,

І чужому научайтесь,

Й свого не цурайтесь.

Бо хто матір забуває,

Того Бог карає,

Того діти цураються,

В хату не пускають.

Чужі люди проганяють,

І немає злому

На всій землі безконечній

Веселого дому.

Aug 22 19

Списання та коригування: дописи секти “Свідків Дебету 44″

by admin

Полохливі українські рахівники все ще не можуть звикнути до системи коригування фінрезультату, запровадженої 2015 року.
Вони продовжуть строчити запити до ДФС, в яких питають дозволу на зменшення фінрезультату на суму усіляких списань.
Наприклад в ІПК від 08.08.2019 р. № 3687/6/99-99-15-02-02-15/ІПК йдеться про списання зіпсованих ТМЦ.
А в ІПК від 01.08.2019 р. № 3609/6/99-99-15-02-02-15/ІПК йдеться про списання втраченого майна.

Переляканих рахівників податківці звично заспокоюють тезами про те, що ПКУ для таких випадків коригувань не передбачає, а навчити їх бухобліку може тільки Мінфін. Хоча ми, відверто кажучи, в цьому трохи сумніваємось.

Aug 21 19

Фортінбрас прийшов

by admin

Податковий експерт Т.Войтенко публікує статтю “Чи дисконтувати позику? Аргументи проти“.
Автор розглядає варіанти обліку довгострокових зобов’язань у вигляді поворотної фінансової допомоги (ПФД):
1)”Традиційний” (за приписами ПСБО 11 – без дисконтування);
2)”Сучасний” (за приписами ПСБО 13 – з дисконуванням).

“Яке з П(С)БО важливіше? Питання неоднозначне.
Якщо пріоритет віддати П(С)БО 11, то на дату балансу (а не на дату отримання (!), як вбачається фіскалам в листі № 18311) оцінювати зобов’язання за теперішньою вартістю (дисконтованою сумою майбутніх платежів) треба тільки при виконанні двох умов одночасно:
1) зобов’язання мають бути довгостроковими;
2) на них нараховуються відсотки.
А якщо на перших ролях виступає П(С)БО 13? Тоді уважно вчитуємося в його норми.
Так, ДФСУ в листі № 18311 вимагає прибуткувати позику за її теперішньою (справедливою) вартістю. Але! Відкриваємо п. 29 П(С)БО 13 і бачимо, що там написане протилежне. А саме п. 29 вимагає первісно оцінювати фінзобов’язання за їх фактичною собівартістю, яка складається із справедливої вартості отриманих в обмін на зобов’язання грошей (сума позики) і безпосередньо пов’язаних з придбанням фінінструмента витрат.
Проблема в п. 31 П(С)БО 13. На кожну наступну дату балансу він зобов’язує оцінювати фінзобов’язання за амортизованою собівартістю.
Але і тут є своє «але»! Ні у П(С)БО 13, ні в інших нацстандартах не знайти визначення амортизованої собівартості для фінінструментів. Є тлумачення амортизованої собівартості тільки для фінінвестиції в п. 3 П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції». Але навіть якщо це визначення застосувати до ПФД, то все одно первісно позику треба оцінювати за номіналом. Приклад з додатка 1 до П(С)БО 12 прямо підтверджує цей висновок”.

ГОЛОВНИЙ ВИСНОВОК СТАТТІ:
“на нашу думку, дисконтувати довгострокову безвідсоткову ПФД підприємству-позичальникові, яке веде облік за П(С)БО, не потрібно“.

:)

Aug 20 19

МСФЗ-транзит: зміна строків амортизації

by admin

“чи вважати зміну строків корисного використання при переході на МСФЗ – виправленням помилки? Та чи можна розглядати встановлення строків експлуатації основних засобів згідно з ПКУ помилкою, якщо такі строки не враховують очікуваного використання основного засобу підприємством?”

Точка зору КПМГ:

Aug 19 19

Аматорська антропологія бухгалтерії

by admin

Чергове мудрагельство доктора Серафікуса:

Запитання:
Як ставитися до бухгалтера, який питає, чи слід нараховувати забезпечення під оплату відпускних?

Відповідь:
Так само, як до людини, яка питає, чи слід мити руки після відвідування вбиральні?

Aug 16 19

FRSE непомітно підкрадається до фінаналітиків

by admin

“Спростити розуміння заплутаних фінансових звітів компаній допоможе створений британськими вченими додаток CFIE-FRSE (The Corporate Financial Information Environment — Final Report Structure Extractor, «Корпоративне фінансова інформаційне середовище — Екстрактор структури остаточного звіту»).
Ця програма скорочує важкі для розуміння перевантажені даними фінансові звіти, щоб допомогти інвесторам та регулюючим органам, повідомляє прес-служба Університету Ланкастера.
Щорічні звіти компанії читати майже неможливо, наголошують учені.
Розроблена британськими науковцями програма здійснює «розтин» та аналіз наративних аспектів річних звітів компаній. Ці документи передусім спрямовані на акціонерів, але також використовуються іншими зацікавленими сторонами, включаючи фінансових аналітиків, потенційних інвесторів, журналістів та регуляторів. <...>

цей додаток вже викликав зацікавлення з боку керівників інвестиційних і хедж-фондів, яким він надає можливість отримати більш повне уявлення про статус і стабільність компаній, а також регулюючих органів, які прагнуть оцінити ефективність регулювання.
CFIE-FRSE проаналізував понад 26 тис. документів, опублікованих між 2003 та 2017 роками компаніями, які котируються на Лондонській біржі. В результаті, зокрема, було виявлено, що за останнє десятиліття середня довжина звіту зросла більш ніж удвічі, майже до 34 тис. слів, зазначають учені.
Завантажити програму можна за посиланням”.

Джерело

Aug 15 19

Інструкція померла…

by admin

Ми вже повідомляли про скасування одіозної Інструкції з бухобліку ПДВ.
Важливе повідомлення з цього приводу роблять податкові радники КПМГ О.Олехова, В.Шекера і Д.Ломанцова:

“вважаємо, що за нових обставин порядок бухгалтерського обліку ПДВ на підприємствах все ж потребує належної формалізації та певної конкретизації, оскільки ПКУ не встановлює правила бухгалтерського обліку, а План рахунків та Інструкція
№ 291:

— не регламентують повністю методику обліку ПДВ, а натомість містять лише типові кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку;

— формально, не є обов’язковими для підприємств, які використовують МСФЗ, а отже не є належним нормативним підґрунтям для обліку ПДВ такими підприємствами (а, особливо, у випадках коли такі підприємства застосовують «корпоративні» рахунки обліку, відмінні від наведених в Інструкції № 291).

Також нормативно неврегульованими можуть вважатися такі основні питання:

— визнання у витратах сум ПДВ за незареєстрованою постачальником податковою накладною (раніше, згідно п.8 Інструкції № 141, наступного дня після останнього дня граничного терміну для реєстрації податкової накладної в ЄРПН сума ПДВ відносилася на інші витрати операційної діяльності (рахунок 949));

— облік заблокованих в ЄРПН (тимчасово або «назавжди») податкових накладних від постачальників;

— методологія обліку суми донарахованих та надмірно сплачених ПДВ зобов’язань на підставі розрахунків коригування;

— дати та підстави включення до первісної вартості основних засобів, запасів чи віднесення на витрати сум ПДВ, якщо такі активи призначаються для використання в операціях, що не є об’єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, або не в господарській діяльності;

— методика пропорційного віднесення сум ПДВ до податкового кредиту у зв’язку із здійсненням платником оподатковуваних та неоподатковуваних ПДВ операцій (згідно статті 199 ПКУ).

Наразі інформація про проект «нової Інструкції № 141» на офіційному сайті Мінфіну відсутня.

Деякі такі «прогалини» наразі врегульовані іншими нормативними актами. Наприклад, П(С)БО №№ 7 «Основні засоби», 8 «Нематеріальні активи» та 9 «Запаси», а також відповідні МСБО №№ 16, 38, 2 зазначають про необхідність включення до вартості таких активів непрямих податків, які не компенсуються підприємству, але не встановлюють методології обліку такого включення (в тому числі, наприклад, якщо про таке «не компенсування» стало відомо за підсумками річного перерахунку ПДВ за статтею 199 ПКУ, а відповідні активи вже амортизуються, або продані або використані у виробництві).

Водночас комплексна законодавчо затверджена методика бухгалтерського обліку ПДВ наразі відсутня.

Відтак методологію бухгалтерського обліку ПДВ, а особливо, у «нестандартних» випадках, доцільно формалізувати та затвердити розпорядчим документом підприємства.

Це може бути окреме Положення про бухгалтерський облік ПДВ або Додаток до Облікової політики, який міститиме обґрунтований опис методології обліку ПДВ (в межах дозволених ПКУ та з врахуванням специфіки діяльності підприємства) та буде ефективним на практиці, в тому числі і при перевірках податкових органів”.

Aug 15 19

Косметика від Мінфіну

by admin

Мінфін України оприлюднив проект внесення змін до нормативних актиів щодо бухобліку.
Окрім суто редакційних правок (виправлень помилок), та виключення з стандартів застарілих положень, які стосуються бюджетних установ, ми б звернули увагу на таке:

1. Пропонується виключити з ПСБО 11 п.8 та відповідні примітки. Чинна редакція цього пункту наразі виглядає так:
“Зобов’язання, на яке нараховуються відсотки та яке підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, слід розглядати як довгострокове зобов’язання, якщо первісний термін погашення був більше ніж дванадцять місяців та до затвердження фінансової звітності існує угода про переоформлення цього зобов’язання на довгострокове.”

2.Пропонується також важливе коригування ПСБО 11 – у першому реченні пункту 9 слова «, на які нараховуються відсотки,» виключити.

У разі прийнятття проекту редакція відповідної норми виглядатиме так:
Довгострокові зобов’язання відображаються в балансі за їх теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від умов та виду зобов’язання”.

Така редакція дещо наблизить вимоги ПСБО 11 до вимог п.31 ПСБО 13:
” На кожну наступну після визнання дату балансу фінансові зобов’язання оцінюються за амортизованою собівартістю, крім фінансових зобов’язань, призначених для перепродажу, і зобов’язань за похідними фінансовими інструментами.”

Цікавим є і те, як пояснюються стандартизатори свої прагнення:

“Проєкт наказу підготовлено з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку у відповідність до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, зокрема МСФЗ для малих та середніх підприємств, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами», Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи».

Отже спорідненість ПСБО з системою МСФЗ Мінфін намагається зберегти. Наголосимо, що в цьому контексті зокрема згадується і МСФЗ для МСП.

Aug 14 19

Складна крипта

by admin

Криптооблікова платформа Blox оприлюднила результати дослідження щодо питань бухобліку криптовалюти.

Найбільшими проблемами, згідно з опитуванням, були:

Відсутність розкриття активів та операцій для податкової звітності як для підприємств, так і для окремих клієнтів (95 відсотків);

Відсутні або неточні дані клієнтів (98 відсотків);

Прорахунки приросту капіталу для звітування про прибуток і збитки при аналізі операцій без належних методів (92 відсотки); і,

Ручне відстеження даних користувачів або бізнесу чи інформації облікового запису (87 відсотків).

Джерело

Aug 13 19

Американці пригальмовують

by admin

FASB розглядає питання відтермінування запровадження нових правил обліку оренди для приватних компаній та неприбуткових організацій. Про це повідомляє редактор Accountancy Daily Сара Вайт (Sara White).
Дослідження показують, що підприємства зустрілися з великими несподіваними труднощами.