Skip to content
Feb 27 17

Сивий Феодосій про криву

by admin

В “Професійному бухгалтері” № 7/17 надруковано статтю Сивого Феодосія про те, які алгоритми можуть використовуваться для обліку витрат на навчання персоналу,
При цьому автор розглядає витрати на навчання в широкому розумінні: як ті витрати, що сплачються безпосреденьо за отримання нових знань, так і підвищені виробничі втрати від нестачі таких знань.

За загальним правилом витрати на навчання підлягають списанню на витрати звітного періоду. Проте за певних обставин припускається їхня капіталізація:
“Припустимо, підприємство закупило нову виробничу лінію. Робітники спочатку навчаються працювати з обладнанням і це призводить до високих витрат на брак. У міру навчання витрати на брак знижуються. Показником належного освоєння технології є зниження кількості браку до нормативного рівня в умовах звичайного режиму роботи. Підвищені втрати, понесені компанією від початку освоєння нової технології до моменту досягнення нормативного рівня браку, по суті, є витратами на навчання персоналу. Якщо підійти до таких витрат із загальною міркою, то підвищені витрати, понесені на початкових стадіях освоєння нових технологій (продуктів), можна назвати наднормативними, і тоді вони повністю мають бути включені до витрат поточного періоду (п. 11 МСБО 16 «Основні засоби», параграф 38 МСБО 2 «Запаси»). Але якщо виходити з того, що норми витрат можуть бути різними на різних етапах виробництва, то поняття наднормативності стає досить гнучким. Цей ефект дозволяє деяким аудиторам не дуже суворо ставитися до витрат на навчання, понесених на початкових стадіях нових виробництв.
В економічному загалі цей феномен називають «кривою навчання».

Feb 24 17

Інфляцію під податок

by admin

Листом ДФС від 10.02.2017 р. № 3390/7/99-99-15-02-02-17 на місця доведено позицію керівництва щодо інфляційних коригувань фінрезультату. Ця позиція є остаточною, і раніше надані пояснення, що їй суперечать, не підлягають виконанню:

“Згідно з п. 3.21 Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2013 р. N 433, у Звіті про фінансові результати інформація за статтею “Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті” враховується при розрахунку прибутку (збитку) до оподаткування.

Отже підприємства, які згідно з правилами бухгалтерського обліку здійснюють коригування фінансової звітності на показники інфляції, при обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток враховують відкоригований на індекс інфляції фінансовий результат до оподаткування.

Податкові консультації щодо визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток платниками податку, які здійснюють коригування фінансової звітності на індекс інфляції, застосовувати у частині, що не суперечить цьому роз’ясненню”.

Сперечатися з податківцями тут немає сенсу. Формально вони цілком праві. Але цікаво – чи розуміють в ДФС до яких наслідків це може призвести? Адже інфляція дуже часто перетворює прибутки на збитки. :)

Feb 24 17

No. 2017-05

by admin

FASB затвердила ASU No. 2017-05 “Інший дохід – прибутки та збитки від списання нефінансових активів”. Це Оновлення змінює розділ 610-20 Кодифікації US-GAAP.
Оновлення уточнює питання щодо сфери дії настанов цього розділу, а також питання обліку часткового продажу нефінансових активів.
Для публічних компаній зміни набудуть чинності з грудня 2017 року.

Feb 21 17

Курсові – не відсотки

by admin

В листі ДФС від 06.02.2017 р. № 2115/6/99-99-15-02-02-15 надано пояснення щодо “курсових різниць по позиції, отриманій від пов’язаної особи – нерезидента”.
Мова йде про обмеження т.зв. “тонкої коапіталізації”, викладене в п.140.1 – 140.3 ПКУ. Ці обмеження регламентують визнання в податковому обліку процентів за позиками нерезидентів.
Податківці вказують наступне:
“Розділом III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці по курсових різницях, що виникають по заборгованості в іноземній валюті.
Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату”.

Отже, з цього роз’яснення випливає, що курсові різниці, нараховані на заборгованість, не є власне відсотками за такою заборгованістю.
Втім на практиці деякі підприємства, що звітують за МСФЗ, відносять такі курсові різниці до статі фінансових витрат.

Feb 17 17

П’ятитомник

by admin

Фундація з фінансовго обліку (Financial Accounting Foundation – FAF) випустила друковану версію Кодифікації US-GAAP в п’яти томах. Вартість $255.

Feb 17 17

Мінфін про гіперінфляцію

by admin

В листі Мінфіну від 10.02.17 надано відповідь на питання щодо впливу гіперінфляційних коригувань на оподаткуання прибутку.
В зазначеному листі вказано, що Мінфін підготував зміни до ПСБО 22, які дадуть можливість не коригувати фінансову звітність за 2016 рік (!!!) на вплив гіперінфляції.
Тобто заплановані зміни діятимуть “заднім числом”?
Докладніше – найближчому числі “Професійного бухгалтера“.

Feb 17 17

Деяким оркам подобається український закон

by admin

Ворошиловградські орки, на відміну від своїх юзівських сородичів, не приймають свого власного законодавства про бухоблік. Вони користуються українським законодавством.
“Прес-секретар” “Государственного комитета налогов и сборов (ГКНС) ЛНР” Галина Горобцова верзе ось таке:
“Согласно статье 86 Временного Основного Закона ЛНР (Конституции) на территории Республики действует украинский закон “О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине” (от 16 июля 1999 года № 996-XIV) в части, не противоречащей Конституции ЛНР.”.

Feb 17 17

Запуганным о глумлении

by admin

В “Бухгалтерии” №3-4 И.Голошевич отвечает на вопрос о том, можно ли в декларации по прибыли не показывать бухгалтерские убытки, чтобы избежать налоговых проверок?
Автор предупреждает, что указание в строке 02 декларации не того значения, которое приведено в строке 2295 формы № 2, может расцениваться как служебная подделка (статья 366 УК). Отражение в декларации несуществующих показателей также может повлечь применение против бухгалтера статьи 364-1 Уголовного кодекса.
“Автор понимает: есть группа бухгалтеров, которые ищут, как избавиться от “нерасходов” всевозможными способами. Так, некоторые бухгалтеры решили, что нужно вернуться в прошлое, списывая отдельные расходы прямо на счет 44 “Нераспределенные прибыли (непокрытые убытки)”, то есть, как в далекие дореформенные времена, списывать расходы за счет нераспределенной прибыли (убытка), оставшейся в распоряжении после налогообложения. Говорить о грубейшем нарушении методологии бухгалтерского учета, видимо. уже бессмысленно. Просто напомним, что в данном случае нарушается еще и норма законодательства, которой запрещено прибыль направлять на погашение убытков”.
Другой вариант – увеличение налогооблагаемого финрезультата за счет внесения ненадлежащих данных в приложение PI.
И.Голошевич отмечает, что он также может угодить под категорию служебной подделки. “И лучше он только тем, что глумление над бухгалтерским учетом не допускается”.

Feb 17 17

Упс!

by admin

Ми вже аналізували проблему впливу гіперінфляційних коригувань на податковий облік.
Тепер маємо реакцію податківців.
В листі ДФС від 08.02.2017 р. № 193/2/99-99-15-02-02-10 пан Насіров висловився на користь врахування наслідків гіперінфляційних коригувань при розрахунку об’єкту оподаткування.
З листом можна буде ознайомитися в найближчому числі “Професійного бухгалтера“.

Feb 17 17

Мордор: бухоблік

by admin

Орки, як виявилося теж мають бухоблік. Навіть за “міжнародними стандартами”.
В п.2 статті 15 “закона днр “О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ” вказано таке:
“Публичные акционерные общества, банки, страховые компании, а
также экономические субъекты, осуществляющие хозяйственную
деятельность по видам, перечень которых определяется Советом Министров
Донецкой Народной Республики, составляют финансовую отчетность и
консолидированную финансовую отчетность по международным стандартам“.
Але, враховуючи специфіку днр-”законодавців”, треба зважати на те, що саме вони мають на увазі, коли кажуть про “міжнародні стандарти”. В статті 2 того ж опусу зазначено:
“международные стандарты финансовой отчетности (далее –
международные стандарты) – принятые республиканским органом

исполнительной власти по международным стандартам бухгалтерского учета
документы, которыми определен порядок составления финансовой
отчетности”.
Тобто в Мордорі є свій (вибачте на слові) “орган” з міжнародних стандартів бухобліку. Отже лондонці від такої конкуренції мають підстави втратити спокійний сон: скоро світ дізнається про нові “міжнародно”-юзівські стандарти зі скрєпкамі рускага міра.