Skip to content
May 28 20

Зміна порогу суттєвості визнання ОЗ

by admin

Податкові “1210″-новації можуть спричинити зміни і в бухобліку.

В статті “ВАРТІСНИЙ КРИТЕРІЙ ОЗ/МНМА ЗРІС ДО 20 000 ГРН: ПЕРЕХІДНІ ПРАВИЛА” зокрема йдеться і про зміну “вартісного крітерію” в бухобліку:

“Обов’язку змінювати вартісний критерій ОЗ/МНМА в бухгалтерському обліку – немає.

Звісно, якщо компанія вирішить уніфікувати бухгалтерський і податковий облік і пропише такий же поріг в бухобліку, то така зміна буде вважатись зміною облікової оцінки. І проводиться вона перспективно.

Зміна вартісних ознак предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів, розглядається як зміна облікових оцінок. У зв’язку із зміною вартісних ознак зміни в бухгалтерському обліку щодо основних засобів, зарахованих на баланс, не проводяться (лист Мінфіну від 14.05.2012 р. № 31-08410-07-25/12004, п. 2.6 Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Мінфіну України від 27.06.2013 р. № 635).

Це означає, що новий вартісний поріг застосовуватиметься уже до об’єктів, які будуть придбані/отримані після дати такої зміни. Раніше введені в експлуатацію ОЗ перераховувати не потрібно.

Щоб мінімізувати будь-які розходження між бухгалтерським та податковим обліком, можна зробити наказ по підприємству про зміну вартісного критерію ОЗ для цілей бухобліку на 20 000 грн. А якщо такий поріг прописано в обліковій політиці – внести до неї зміни. Головне, що нова ознака має застосовуватись із 23.05.2020 р., як і в ПКУ”.

Наш коментар:
В системі ПСБО є визначення категорії “облікова оцінка”, а в системі МСФЗ такого визначення немає. Це дещо ускладнює ситуацію, та заважає зробити однозначний висновок про те, що “зміна вартісних ознак предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів, розглядається як зміна облікових оцінок”.
Докладніше це питання буде розглянуто в “Практиці МСФЗ” №6/20.

May 28 20

Пандемічні зміни МСФЗ 16

by admin

сьогодні нарешті оприлюднено на сайті РМСБО.

Зміни набувають чинності з 01.06.20.
Можливе дострокове застосвуання, в т.ч. для звітів, які ще не затверджені до випуску станом на 28.05.20.

Одночасно внесено пропозицію щодо відповідних змін таксономії.

May 27 20

Неринкові позики: дисконтування з варіаціями

by admin

Цікавий ролик від Ольги Значкової про ППД.
Не тільки для початківців.
Два варіанти обліку “прибутку першого дня”.

В цьому випадку, дійсно, маємо халепу від стандартизаторів. Адже можливим є ще і третій варіант тлумачення вимог МСФЗ 9.

May 27 20

Особливості національного МСФЗ-обліку

by admin

Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України оприлюднила черговий пакет проєктів роз’яснень щодо деяких проблем практичного застосування МСФЗ (проєкти Позицій №6,№7, №8):

- Облік та відображення у фінансовій звітності, складеній за МСФЗ, операцій оренди цілісного майнового комплексу

-Визнання у фінансовій звітності, складеній за МСФЗ, об’єктів, які згідно з податковим законодавством розглядаються як невиробничі

-Відображення у фінансовій звітності, складеній за МСФЗ, об’єктів, які знаходяться в балансоутриманні

Долучайтеся до обговорення

May 25 20

“Вірусні” заяви РМСБО щодо МСФЗ 9 та МСФЗ 16: переклади

by admin

Мінфін 18.05.20 на своєму сайті в розділі загальних роз’яснень опублікував переклад заяви РМСБО щодо впливу пандемії на застосування МСФЗ 16 від 10.04.20.
Тепер, коли РМСБО вже внесла зміни до цього стандарту, ця заява дещо втратила свою актуальність.

Зауважимо, що в той же розділ перенесено березневу заяву РМСБО про вплив пандемії на застосування МСФЗ 9. Раніше вона була розміщена серед перекладів міжнародних стандартів.

May 25 20

Вищий личаківський антикарантинний суд

by admin

Понеділкове від доктора Серафікуса

Личаківський суддя Гирич при розгляді справи про порушення карантинного режиму послався на конституційну вічність та афоризм авторства австрійського імператора:

“суддя переконаний, що Конституція- вічна, а коронавірус – тимчасовий, тому погоджується із висловом австрійського імператора Фердинанда I- «Fiat justitia et pereat mundus» (Нехай панує справедливість, якщо навіть від цього загине світ )”.

Мабуть незабаром цей передовий досвід буде поширено і на інші державні органи.

Наприклад, підприємство може отримати акт перевірки в якому для обгрунтування податкових штрафів буде написано таке:

“інспектор переконаний, що ПКУ – священий, а наказ про облікову політику підприємства – тлінний, тому погоджується з висловом Царя Соломона – Мудрий бачить лихе і ховається, а безумні йдуть і караються”.

May 24 20

Київська “отвєтка” донецьким

by admin

В листопаді минулого року ми вже повідомляли про гучне рішення Донецького суду про скасування податкового роз’яснення щодо ненарахування податкової амортизації на період тимчасової призупинки експлуатації.
Нарешті ДПС спромоглася виконати рішення суду, та видала нову консультацію – від 15.05.2020 р. № 2047/6/99-00-07-02-02-06/ІПК
Квінтесенція:
“строк корисного використання, який є, зокрема, періодом, протягом якого очікується, що актив буде придатний для використання суб’єктом господарювання, охоплює в тому числі і період, коли основні засоби знаходилися на консервації, ремонті, реконструкції, модернізації, добудові, дообладнанні, реконструкції, тощо”.

May 22 20

“Прямодійні” МСФЗ: наші банки не готові

by admin

Лист НБУ №60-0005/23478 від 15.05.2020 про Концепцію переходу на застосування МСФЗ як норм прямої дії
протягом 2020 – 2025 років:

“Переважна більшість банків та департаментів зазначили про передчасність такого переходу на даному етапі розвитку економіки та фінансової системи”.

“Враховуючи пропозиції банків та підрозділів Національного банку щодо удосконалення процесу переходу на застосування МСФЗ як норм прямої дії у майбутньому, буде розроблено Дорожню карту такого переходу для фінансової системи (поступовий план переходу всіх суб’єктів господарювання, які складають фінансову звітність за МСФЗ)”.

Отже всі користувачі фінзвітності українських банків мусять усвідомлювати, що ці банки застосовують МСФЗ у спосіб, який видається правильним НБУ.
Так principles based standards перетворюються де факто на rules based standards.

May 21 20

НБУ: до “прямих” МСФЗ укрбанки ще не доросли

by admin

В листі НБУ від 15.05.20 повідомлено, що більшість укрбанків ще не готові відмовитися від інструкцій НБУ і виконувати прямі вказівки МСФЗ.
НБУ пообіцяв створити “Дорожню карту” для переходу у майбутньому на “прямі” МСФЗ.

Нагадаємо, що Законі про бухоблік для банків є спецнорма: “Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в банках встановлюється Національним банком України відповідно до цього Закону та міжнародних стандартів фінансової звітності”.
Цікаво як тлумачитеметься ця норма, якщо раптом якась інструкція суперечатиме МСФЗ.

May 21 20

ESMA про “вірусну” піврічну прозорість

by admin

Головний фондовий регулятор ЄС оприлюднив заяву щодо відображення піврічній фінансовій звітності наслідків пандемії.
Зокрема регулятор наголошує на тому, що вплив на фінрезультат не слід відображати окремими статтями, а краще розкрити відповідну суму в окремій примітці.
Особливу увгу в заяві приділено вимогам до змісту звітів керівництва.