Skip to content
Nov 12 19

Восьмий ASU: платежі акціями на користь покупців

by admin

FASB випустив ASU # 2019-08, яке покликане спростити та покращити порівнянність обліку виплат на основі акцій, здійснених клієнтам.

Новий стандарт вимагає від компаній оцінювати та класифікувати виплати на основі акцій клієнтам, застосовуючи вказівки в FASB ASC Topic 718. Оновлення впливає на компанії, які надають платежі на основі акцій, такі як опціони або варанти своїм клієнтам.
Новий стандарт вимагає від компаній застосовувати до цих виплат керівництво розділу 718 Кодифікації . В результаті сума, записана як зменшення доходу, буде вимірюватися на основі справедливої ​​вартості платежу на дату його надання (grant-date).

Нові правила застосовуються з грудня 2019 року.

Nov 11 19

Крах стратегії: привіт зі Слов’янська

by admin

Донецький окружний:

“ПрАТ «НКМЗ» є великим підприємством, що становить суспільний інтерес; є платником, зокрема податку на прибуток підприємств; при веденні бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності засовує положення міжнародних стандартів фінансової звітності.

25.06.2019 року позивач звернувся до Державної фіскальної служби України із зверненням від 25.06.2019 року № 015/1193, в якому, зазначав, що є великим підприємством, що має суспільний інтерес, застосовує положення міжнародних стандартів фінансової звітності. Посилаючись на ст. 52 Податкового кодексу України просив надати індивідуальну податкову консультацію з питання чи нараховується амортизація на основні засоби, які призначені для використання в господарській діяльності ПрАТ «НКМЗ», у податковому обліку у випадку, якщо такі основні засоби знаходяться на консервації, капітальному ремонті, модернізації, модифікації, добудові, дообладнанні, реконструкції тощо.

За результатами розгляду вказаного звернення (вх. ДФС від 27.06.2019 року № 26020/6) отримав індивідуальну податкову консультацію Державної фіскальної служби України від 17.07.2019 року № 3317/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, в якій з посиланням на позицію Міністерства фінансів України, викладену у листі від 22.04.2019 року № 11210-09-63/11170 про нарахування амортизації основних засобів, з посиланням на п. 29 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», <...> зазначалося, що платники податку, які застосовують положення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, при обчисленні податку на прибуток не враховують амортизацію об`єктів основних засобів, що знаходяться на консервації, капітальному ремонті, модернізації, модифікації, добудові, дообладнанні, реконструкції, при обчисленні податку на прибуток підприємств, оскільки період перебування основного засобу на консервації, капітальному ремонті, модернізації, модифікації, добудові, дообладнанні, реконструкції не є строком корисного використання (експлуатації) такого основного засобу”.

неприйнятними є посилання відповідача на роз`яснення державних органів (зокрема на лист Міністерства фінансів України від 22.04.2019 року № 11210-09-63/11170), оскільки вони не є нормативно-правовими актами і, відповідно, не носять обов`язковий характер”.

“на основні засоби, які призначені для використання в господарській діяльності платника податку, яке веде бухгалтерський облік та фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, нарахування амортизації в бухгалтерському обліку на період їх виведення з експлуатації у зв`язку з консервацією, капітальним ремонтом, модернізацією, модифікацією, добудовою, дообладнанням, реконструкцією, тощо не припиняється“.

РІШЕННЯ:

“Визнати протиправною та скасувати індивідуальну податкову консультацію Державної фіскальної служби України від 17.07.2019 року № 3317/6/99-99-15-02-02-15/ІПК”.

Схоже стратегія Верланова зазнала серйозної поразки

Nov 11 19

Дисконтування: точка зору ДПС

by admin

Офіс великих платників податків Державної податкової служби пояснив своє бачення процедури дисконтування за ПСБО.
Як завжди – хаотична суміш з цитат ПСБО 11, 12 та 28.
А на додачу – парадоксальне визначення ставки дисконтування: “і- ставка дисконтування (середня річна облікова ставка рефінансування НБУ)”
Тобто на дату визнання боргу підприємство має обрахувати середню ставку НБУ за попередні 365 днів?
Це фінансовий винахід міжнародного значення. За це ДПС слід висунути на Шнобелівську премію з економіки.

Nov 11 19

Моделька від Делойт

by admin

Повний модельний звіт за 2019 рік з посиланнями на параграфи стандартів.

Користуйтеся на здоров’я.

Nov 11 19

Понеділкове: кількість та якість

by admin

ПОНЕДІЛКОВЕ ВІД ДОКТОРА СЕРАФІКУСА

Кількість бухгалтерів на душу населення велетенська.
Плюнь – попадеш в бухгалтера… ну або в юриста…

Ті, що на сході, пишуть:
” министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов в 2013 году в своем выступлении привел такие цифры: В США при численности населения свыше 300 млн человек бухгалтеров и специалистов по налогам всего 1,25 млн, а в России их 3 млн при населении 143 млн человек. Господин Абызов прокомментировал эти цифры:
«Огромное количество людей заняты в секторе, который не приносит экономической выгоды, не создает стоимости. Поэтому необходимо в целом оптимизировать систему отчетности»
<...>
согласно «Атласу новых профессий» Сколково за 2015 год, профессия «бухгалтер» должна исчезнуть до 2020 года. Это частично совпадает с прогнозами РИА «Новости», специалисты которого не предсказывают к 2020 году полного исчезновения профессии, но предвидят сокращение спроса на нее в три раза.”

Щось підказує, що в Україні ситуація приблизно така ж. Неймовірна кількість людей з дипломами бухгалтерів.
І в більшості з них слово “дисконтування” викликає екзістенційний ступор.

Nov 10 19

Бухгалтерська героїка

by admin

Недільне від доктора Серафікуса

У міжнародний день бухгалтерії згадалися розпачливі нарікання Юзьо Обсерватора: “Україні потрібні герої, а жінки народжують бухгалтерів. Можливо, ми приречені на бухгалтерів?”

Отже бухгалтери не герої?
Тут ми мусимо посперечатися з шановним паном Юзьо.
Щодо власне героїзму – це питання судження, а от те, що бухгалтери можуть бути непоганими вояками – це факт.

Декілька прикладів.

Підполковник Дієвої арімї Дмитро Неплій, родом з Біляївки, працював бухгалтером на взуттєвій фабриці .

Сумчанинин Антон Мачуленко, бухгалтер цукроварні, – Герой радянського союзу, орден червоного прапора, два ордени вітчизняної війни, два ордени червоної зірки.

Полковник Дмитро Клячківський (Клим Савур), перший командир УПА на Волині, командир УПА-Північ, до війни працював бухгалтером, ревізором організації “Укрплодоовоч”.

Бельгійський бухгалтер Альберт Газенбрукс, радист УПА. Працював на партизанській радіостанції «Самостійна Україна» («Афродита») з 1943 по 1945 роки, передавав програми французькою та англійською мовами.

Nov 8 19

“Снижение прозрачности”: запоребрик шифруется

by admin

Министерство финансов РФ продолжает работу, направленную на защиту оказавшихся под воздействием санкций компаний через снижение прозрачности их отчетности. В предыдущие пару лет по этому направлению было уже сделано немало: госкомпаниям разрешили не указывать ряд обязательных для всех прочих компаний сведений о своей деятельности – пишет “КоммерсантЪ”. А сегодня министерство еще и хочет отменить для избранных 19 компаний из “санкционного списка” обязательную публикацию годовой отчетности.

Источник

Nov 6 19

Львівське ноу-хау: примус до сумнівів

by admin

Справа Львівська ДФС (відповідач) проти ТОВ “Урус” (позивач):
“всупереч вимогам наведених норм ТОВ «Урус» не створило резерву сумнівних боргів по дебіторській заборгованості ТОВ «Вентуре» в сумі 607802,04 грн, що є обов`язковим, оскільки позивач був невпевнений, що вказаний контрагент поверне заборгованість у визначений договором строк”.

Апеляційний суд – постанова від 12 червня 2019 року № 857/3035/19:
“Щодо тверджень відповідача про те, що позивач був невпевнений, що ТОВ «Вентуре» поверне заборгованість у визначений договором строк, колегія суддів зазначає таке.

Впевненість чи невпевненість суб`єкта господарювання в тому, що його контрагент поверне заборгованість у відповідний строк, є суб`єктивним критерієм, який, в свою чергу, залежить від певний об`єктивних обставин, на підставі яких такий суб`єкт формує своє передбачення щодо повернення заборгованості контрагентом”.

Чудовий коментар від Л.Антощук та К.Карпушина (КПМГ) – Бюлетень практики вирішення судових спорів №3:

“Оцінюючі наведені правовідносини Восьмий апеляційний адміністративний суд у Постанові від 12.06.2019 р. у справі № 1340/4976/18 визнав протиправною перекваліфікацію податковим органом довгострокової дебіторської заборгованості у поточну та визнання погашення останньої як «сумнівне», аргументуючи це наступним:

1)П(С)БО 10 передбачає обов’язок формування РСБ. При цьому, формування РСБ здійснюється лише щодо поточної заборгованості. Водночас, сумнівний борг є складовою поточної дебіторської заборгованості.

2)Оцінюючи, до якого виду дебіторської заборгованості слід віднести суму коштів, колегія суддів враховує, що платник податків надав контрагенту розстрочку у погашенні заборгованості, тобто строк погашення становить більше 12 місяців, тому дана заборгованість є довгостроковою.

3)Відповідно, така дебіторська заборгованість не є сумнівним боргом, як складова поточної дебіторської заборгованості в розумінні П(С)БО 10, а тому в платника податку не було обов`язку формувати РСБ на вказану суму та збільшувати фінансовий результат до оподаткування ПнП на суму витрат формування такого резерву.

4)Щодо тверджень податкового органу про те, що платник податків був невпевнений, що контрагент поверне заборгованість у визначений договором строк, колегія суддів зазначає таке: впевненість чи невпевненість суб`єкта господарювання в тому, що його контрагент поверне заборгованість у відповідний строк, є суб`єктивним критерієм, який, в свою чергу, залежить від певних об`єктивних обставин, на підставі яких такий суб`єкт формує своє передбачення щодо повернення заборгованості контрагентом.

5)Суд врахував те, що податковий орган не надав суду (і) обґрунтованих доводів того, на підставі яких об`єктивних факторів у платника податків могла б виникнути невпевненість щодо погашення дебіторської заборгованості у вказаний договором строк (не виконав обов’язку щодо доказування), а також (іі) доказів недійсності чи фіктивності договору про розстрочку погашення заборгованості.

6)Таким чином, суд погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що податкове повідомлення-рішення, яким платнику податків збільшено суму грошового зобов’язання з податку на прибуток та застосовано штрафні санкції є протиправним та підлягає скасуванню”.

Наші вітання переможцям та подяка КПМГ за компетентний коментар.
Маємо відзначити високий фаховий рівень стратегії захисту підприємства, зокрема надзвичайно ефективне використання суто бухгалтерських аргументів.

Nov 6 19

Еволюція МСФЗ-звітності: від фінансової до інтегрованої

by admin

5 листопада голова РМСБО Ганс Гугерворст (Hans Hoogervorst) виступив на щорічному симпозіумі інвестиційної спільноти Eumedion (Eumedion Annual Symposium) в Нідерландах.
У фокусі спіча були проекти з удосконалення головних звітів (додавання нових статей та регламентація подання нестандартизованих показників), коментарів керівництва (зокрема в контексті сталого звітування).
Пан Гугерворст також висловив позицію щодо стандартизації нефінансової звітності:
“наше мислення значно розвинулося. У нашій роботі над Практичним положенням з коментарів керівництва чітко видно, що ми виходимо за рамки фінансової звітності і що ми також включаємо більш широку фінансову інформацію як частину нашої місії. З погляду Eumedion, це, сподіваюся, важливий крок вперед”.

Nov 6 19

Мінфін так і не спромігся

by admin

Віталій Прокопенко в Інтерактивній бухгалтерії коментує зміни, внесені до нацстандартів:

“Мінфін фактично закріплює в профільних П(С)БО 10 та П(С)БО 11, що вся довгострокова дебіторська заборгованість (а не лише на яку нараховують проценти) та всі довгострокові зобов’язання (а не лише на які нараховують відсотки) мають бути відображені в балансі за їхньою теперішньою вартістю.

Ми вважаємо, що йдеться саме про фінансові (грошові) довгострокові дебіторки та зобов’язання, за якими передбачаються майбутні платежі. Щодо інших (нефінансових) дебіторок і зобов’язань, дисконтування (облік за теперішньою вартістю) застосовуватися не повинно, оскільки така процедура ґрунтується на теорії вартості грошей у часі”.

“Мінфін, на жаль, за всі ці роки так і не спромігся надати хоча б якісь методологічні поради стосовно бухобліку за теперішньою вартістю й узагалі щодо співвідношення вимог П(С)БО 10, П(С)БО 11 та П(С)БО 13, який встановлює власні правила визнання та оцінки фінансових інструментів, зокрема, за амортизованою собівартістю. Тому питань до держметодологів накопичилося безліч.

Припустімо, цікаво почути від Мінфіну, як правильно застосовувати коментовані зміни щодо дебіторських і кредиторських боргів, що на момент їх виникнення підприємство класифікувало як довгострокові та на дату набрання чинності Наказом № 379 (на дату найближчого балансу) залишаються непогашеними (у т.ч. якщо вони вже повністю або частково рекласифіковані в поточні статті)? Чи повинно підприємство, яке раніше не дисконтувало такі безвідсоткові заборгованості, визнати зміну своєї облікової політики на підставі коригування вимог органом, що затверджує П(С)БО (п.п. 9, 11–13 П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»)?”.