Skip to content
Oct 16 18

10 кроків до МСФЗ 16

by admin

Австралійський PWC оприлюднив стислий алогритм переходу на МСФЗ 16 за 10 кроків.

Oct 15 18

МСФЗ 16 та МСФЗ 17: офіційна публікація

by admin

Мінфін оприлюднив на своєму сайті українські переклади МСФЗ 16 та МСФЗ 17.

Помилки перекладу, про які ми згадували раніше, виправлено як на сайті Мінфіну, так і на сайті Ради з МСБО.

Разом з тим досі не всі МСФЗ подані на сайті Мінфіну в оновленому вигляді. Наприклад, МСФЗ 15.

Oct 15 18

MBA – рейтинг від FT

by admin

Financial Times оприлюднила рейтинг 100 найкращих курсів МВА.
На першому місці китайська Kellogg/HKUST Business School.
Друге місце – Trium: HEC Paris/LSE/NYU: Stern.
Третє місце – Tsinghua University/Insead.

Наші сусіди:

Грузинська Grenoble Ecole de Management на 60 місці.

Польська Kozminski University на 74 місці.

Oct 12 18

Стандарти не винні

by admin

Голова Ради з МСБО Ганс Хугерворст опублікував в FT статтю “Не звинувачуйте правила бухобліку у фінансовій кризі”.

Хугерворст зокрема прокоментував нову модель знецінення фінактивів – модель очікуваних збитків:

” криза показала, що існуючі стандарти дали банкам надто велику свободу дій, щоб відтягнути визнання неминучих втрат за позиками. У відповідь Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку розробила модель “очікуваних втрат”, яка суттєво знизила порогове значення для визнання втрат позики. Новий стандарт, МСФЗ 9 вимагає, щоб банки спочатку відкладали помірне резервування на покриття збитків за всіма кредитами. Це не дозволяє їм визнати занадто багато прибутку на перших етапах. Тоді, якщо позика зазнає значного збільшення кредитного ризику, всі втрати, які можна очікувати протягом усього терміну дії кредиту, повинні бути визнані негайно. Як правило, це відбудеться задовго до фактичного дефолту.

Розробляючи цей стандарт, Рада з МСБО розглянула питання про те, чи потрібно вимагати від банків визнання повних втрат за увесь період обігу інструмента у перший же день. Ми відхилили цей підхід з кількох причин.

По-перше, стандарти бухгалтерського обліку розроблені так, щоб максимально точно відображати економічну реальність. Банки не зазнають збитків в перший день, коли було надано кредит, тому негайне фіксування втрат у повному обсязі за увесь строк інструменту суперечіть здоровому глузду. Більше того, в погані економічні часи, коли заробітки вже пригнічені, банки будуть мати стимул скоротити нові кредити, щоб уникнути необхідності визнавати великі збитки у перший же день. Саме тоді, коли це найбільше потребно, економіка, напевно, втратить кредитування.

По-друге, майбутні збитки, як відомо, важко передбачити, тому будь-яка модель, що базується на очікуваних втратах через багато років, буде суб’єктивною”.

Oct 11 18

Криптооблік

by admin

PWC видали керівництво з обліку криптографічних активів за МСФЗ.

Розглянуто наступні варіанти обліку криптовалют:
- як гроші,
-як фінактиви, відмінні від грошей,
-як основні засоби,
-як запаси
-як нематеріальні активи.

Також розглянуто питання первісного розміщення ( Initial Coin Offering – ‘ICO’).

Особливу увагу було приділено застосуванню МСФЗ 13 для оцінки криптоактивів.

Oct 9 18

О бледных тенях, бесспорности и однозначности

by admin

Ирина Губина в Бухгалтерия UA № 15 публикует материал “Переход на МСФО: что с налогом на прибыль”. В статье анализируются проблемы, связанные с необходимостью ретроспективных пересчетов в связи с изменением учетной политики при переходе на МСФО. Автор отмечает:

“Еще одним вариантом «решения» описанной проблемы бухгалтеры, мало знакомые с системой МСФО, называют… простое невыполнение ретроспективных процедур и корректировок, а также непредставление сопоставимой информации. Почему? Да просто потому, чтобы не затрагивать налоговые показатели прошлых периодов и не создавать информационных поводов для вопросов со стороны налоговиков. Заметим сразу, что отчетность, составленная по таким соображениям, НИКОГДА не будет отчетностью, соответствующей МСФО. Об этом речь идет в параграфах 15—17 МСБУ 1. В частности, сказано, что «субъект хозяйствования не должен характеризовать финансовую отчетность как соответствующую МСФО, если она не соответствует всем требованиям МСФО» (параграф 16 МСБУ 1). Кроме этого, «субъект хозяйствования не может исправить несоответствующие учетные политики ни раскрытием информации о примененных учетных политиках, ни примечаниями либо пояснениями» (параграф 18 МСБУ 1).
Поэтому тем, кто рассчитывает составить настоящую финотчетность по международным стандартам, а не ее бледную тень, без ретроспективных корректировок и пересчета сопоставимой информации за прошлые отчетные периоды не обойтись”.

Кроме того, автор предлагает весьма оригинальное толкование положений Закона о бухучете:

“Как следует из ч.6 ст.12 Закона о бухучете, предприятия, которые должны отчитываться по МСФО, «обязаны обеспечить ведение бухгалтерского учета в соответствии с учетной политикой помеждународным стандартам после представления первой финансовой отчетности или консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам, признаваемой таковой в порядке, определенном международными стандартами».

То есть следующим шагом после представления первой отчетности будет переход в бухгалтерском учете на иную учетную политику — по международным правилам. Это требование — абсолютная новация Закона о бухучете. И, бесспорно, это означает, что после перехода базой для налогового учета также станет международный финансовый учет. Во временном разрезе это будет:
1 января 2020 года — для тех, кто решит отчитываться первый раз за 2019 год;
1 января 2019 года — для тех, кто решит отчитываться первый раз за 2018 год.

Следовательно, именно на эти даты в регистры бухгалтерского учета должны быть заведены корректировки сальдо в соответствии с изменениями учетной политики и с этой даты должна быть применена новая учетная политика. И, бесспорно, с этих дат налоговая отчетность должна однозначно базироваться на учетных данных в международном формате.
Сама же первая отчетность по МСФО за 2018 (2019) год может быть получена путем трансформации, то есть без фактических корректировок учетных данных в бухгалтерских регистрах. Именно поэтому наиболее спорной с позиции влияния на налоговый учет будет первая отчетность по МСФО за 2018 или 2019 год. Ведь сам учет предприятие может еще и не вести в международном формате, а осуществлять корректировки той финансовой отчетности, которая официально составлена на основании ПБУ. И именно такая ПБУ-отчетность может лечь в основу декларации по налогу прибыль за 2018 или 2019 год”.

Наш комментарий:
В данном случае говорить о “бесспорности” и “однозначности” вряд ли уместно.
Неуклюжая формулировка Закона, на наш взгляд не дает достаточных оснований для искусственного отделения учета от отчетности.
Положение, при котором первая отчетность по МСФО представляется за период, в котором учет ведется по ПСБУ, выглядит противоестественным.
Фраза Закона о необходимости ведения МСФО-учета после предоставления первой МСФО отчетности не запрещает вести МСФО-учет и в том периоде, за который представляется первая МСФО-отчетность.

Oct 9 18

Необхіднисть суджень врятує професію

by admin

Деніел Худ (Daniel Hood) головний редактор Aссounting Today розмістив в своєму блозі пост “Таблиця загибелі“, де аналізуються побоювання щодо перспектив існування бухгалтерської професії на фоні поширення роботизації.

“нові технології можуть усувати функції та завдання, але вони не усувають роботу. Банкомат є відомим прикладом: коли він був вперше представлений, було припущено, що це призведе до банків, в яких не буде людей, але фактично через десятиліття після їх запровадження в банках працює більше людей, ніж будь-коли – вони просто не витрачають свій час на видачу готівки або обробку планових депозитів. Отже не буде менше попиту на живих бухгалтерів, які дихають; вони просто будуть потрібні для інших речей. Одним з цих завдань буде впровадження, моніторинг та управління всіма цими автоматизованими системами, а також підтвердження їх надійності та належного функціонування. Судження (Judgment) залишається неповторною людською майстерністю, так само як цілісність – це унікальний людський атрибут. Машини ніколи не зможуть випадково переносити цифри, вийти на вулицю або втомитися, але вони також не мають моралі чи етики; вони ніколи не прийматимуть позиції або не розкажуть клієнтам, що вони роблять неправильну справу.”

Oct 9 18

PWC: US-GAAP vs IFRS

by admin

PWC оновили довідник порівняння вимог американської системи стандартизації та вимог МСФЗ.
Цікаво та змістовно.

Oct 8 18

Дисконтування: економічний сенс та дитячі аргументи

by admin

В “Професійному бухгалтері” № 38 розміщено матеріал “Заборгованість: амортизована, дисконтована й теперішня“, в якому аналізується проблема необхідності виконання приписів ПСБО 13 стосовно відображення фінансових зобов’язань за амортизованою вартістю”:

“ПБ: Якщо чітко дотримуватися приписів П(С)БО 11 «Зобов’язання», то виходить, що за амортизованою вартістю повинні оцінюватися навіть короткострокові зобов’язання. Деякі експерти вважають цей підхід сумнівним, наполягаючи на його безглузді. Наприклад, Я. Б., сертифікований публічний бухгалтер у Crowe Horwath AC Ukraine, пише: «Якщо ми маємо справу зі звичайною кредиторською заборгованістю, яка буде погашена в межах операційного циклу, то фінансовий результат її амортизації (за результатами звітного періоду) дорівнюватиме нулю. Звідси — безглуздість процесу <...>. Будь-яка дія управлінця стосовно фінансової звітності, крім дотримання форми, повинна мати економічний сенс. Розкажіть мені економічний сенс операції амортизації кредиторської заборгованості, яка виникла 31 грудня і буде погашена 10 січня наступного року».

І. Ч.: Узагалі кажучи, я не бачу особливої продуктивності в міркуваннях про «економічний сенс» стандартних вимог. Це парафія вчених-теоретиків. І, до слова кажучи, професор Сергій Голов, коментуючи подібного роду міркування, порівнює їх з дитячими аргументами на кшталт «навіщо вночі лягати спати, якщо вранці прокидатися?».

Річ у тім, що амортизована (теперішня) вартість залежить не лише від строку зобов’язання, а й від ставки дисконтування. Теорія вартості грошей у часі — це ази сучасної системи фінансів. Якщо ставка велика, то навіть при маленькому строку амортизована вартість заборгованості може виявитися суттєво нижчою від номінальної вартості. Тому в економічному загалі, що характеризується високими ставками запозичень, процедура дисконтування є найважливішим інструментом надання адекватної фінансової інформації користувачам звітів. Фінансова звітність створюється насамперед заради задоволення інформаційних інтересів зовнішніх користувачів, а не заради догоджання «управлінцям». Тому думка «управлінців» щодо «економічного сенсу» жорстких вимог, що висуваються стандартизаторами, для бухгалтера не повинна бути визначальною. Звіт має відповідати вимозі стандарту незалежно від того, що думає «управлінець» про таку вимогу”.

Oct 5 18

“А не спеши ты нас хоронить…”

by admin

Эпатажный налоговый блогер Ричард Мерфи (Richard Murphy) прокомментировал интервью Главы Совета по МСБУ Ганса Хугерворста Financial Times.
Мерфи в пух и прах раскритиковал качество международных стандартов и призвал “придать их истории”:
Помимо претензий относительно баз оценки активов и информации и доходах и географических сегментах, английских текс-блогер задевает и более концептуальную проблему:
“нет никакого общественного обоснования выбора Фондом МСФО инвесторов в качестве своей основной аудитории. Об этом нет ни слова в корпоративном законодательстве, и это точно расходится с целями защиты общественных интересов, ведь инвесторы – лишь часть общества. Это означает не только то, что Фонд МСФО провалил свои задачи по защите общественных интересов, но и не удовлетворил информационные потребности других пользователей, кому МСФО фактически навязываются – банков, налоговых органов, клиентов компаний, поставщиков, регуляторов и так далее. Фонд МСФО просто говорит, что всем этим группам стейкхолдеров нужно полагаться на отчетность, которой пользуются инвесторы, но это же абсурд, так как информационные потребности у всех разные”.

Полный перевод здесь