Skip to content
Apr 3 20

ESMA: нові справи

by admin

Єврорегулятор оприлюднив описи кількох справ про відхилення звітності компаній від вимог МСФЗ.
В 24-му релізі мова йде про вісім справ, половина з яких стосуються проблем з дотриманням вимог МСФЗ 15.

Apr 2 20

ESMA звітує

by admin

Головний фондовий єврорегулятор оприлюднив звіт про свою наглядову діяльність за 2019 рік.
Є цікаві дані про якість МСФЗ-звітів європейських підприємств.
Було перевірено звіти 950 компаній (17% тих, що звітують за МСФЗ) та застосовано 299 заходів вплливу на підприємства. більша частиан таких заходів (241) полягала у висуненні вимог щодо виправлень звітності в майбутніх періодах. В чотирьох випадках було висунуто вимогу перевипуску фінансової звітності.

Apr 2 20

“управляємо фінрезультатом ЗАКОННИМИ бухгалтерськими інструментами”

by admin

Стаття “Поточні витрати за рахунок 44-го“:

“Як же все-таки бути, якщо не потрібні «зайві» витрати? Для цього управляємо фінрезультатом законними бухгалтерськими інструментами. Ось декілька робочих варіантів зниження витрат:
— збільшуємо строк корисного використання (експлуатації) ОЗ;
— встановлюємо ліквідаційну вартість об’єктів ОЗ;
творчо підходимо до витрат на капітальний ремонт ОЗ, тобто капіталізуємо їх, а не списуємо на витрати періоду.
Впливаємо на фінрезультат і через доходи. Іноді достатньо декілька постачань оформити як передачу на комісію і тим самим відкласти доходи.
Головне! Думаємо про це завчасно. Плануємо фінрезультат!”

Наш коментар:

Кодекс етики професійних бухгалтерів – ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

“110.1 Принцип доброчесності означає зобов’язання всіх професійних бухгалтерів бути відвертими та чесними в усіх професійних та ділових стосунках. Доброчесність означає також чесне ведення справ та правдивість.
110.2 Професійний бухгалтер не повинен свідомо мати відношення до звітів, податкових декларацій, листування чи іншої інформації, якщо він вважає, що ця інформація
а) містить твердження, яке за своєю суттю є неправдивим або вводить в
оману;
б) містить безвідповідально надані твердження чи інформацію або
в) пропускає чи приховує інформацію, яку необхідно надати, якщо такий
пропуск чи приховування вводитимуть в оману.
Якщо професійному бухгалтерові стає відомо, що бухгалтер має відношення до такої інформації, бухгалтер має вжити заходів, щоби не мати відношення до цієї інформації“.

Apr 1 20

Битва за гудвіл: “найкращі рішення, ймовірно, не надходять від бухгалтерів”

by admin

На наших очах розгортається жорстока боротьба між прихильниками повернення до амортизації гудвілу та прихильниками збереження моделі знецінення.
Ця війна ведеться як в зоні МСФЗ, так і в зоні US GAAP.

Директор BDO USA Кевін Прал (Kevin Prall) доєднався до супротивників повернення амортизації гудвілу. В його статті “Бухгалтерські питання: стандартизатори міркують над змінами щодо гудвілу” наведено наочні приклади результативності різних моделей обліку.

Автор доходить висновку:

“У світі, в якому нематеріальні активи стають все більш критичними для економічної цінності публічних компаній, застосування рутинного процесу амортизації буде кроком назад до бухгалтерського обліку, що існував 20 і більше років тому. Складність обліку нематеріальних активів та гудвілу не виправити швидко, але є ідеї щодо вдосконалення поточної системи знецінення гудвілу, які заслуговують на розгляд. Тим не менше, найкращі рішення, ймовірно, не надходять від бухгалтерів, а вимагають від інвесторів надання ідей та рішень, які працюють для них”.

Mar 31 20

COVID-пролонгація

by admin

30.03.2020, Верховна Рада проголосувала законопроект №3275 від 29.03.2020 «Про внесення змін до деяки законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з Поширення коронавірусної хвороби (COVID-2019)».

Зокрема, законопроект вносить зміни в Закон “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, який регулює вимоги до звітності, в тому числі порядок і терміни її оприлюднення.

Практично граничний строк оприлюднення прив’язано до закінчення каратину – три місяці після завершення.
Але додатково є максимальне обмеження – оприлюднення не пізніше 31.12.2020.

Mar 30 20

Трамп звільняє від CECL

by admin

Противірусний” акт, прийнятий Сенатом США, зокрема містить опцію, яка дозволяє підприємствам тимчасово не застосовувати приписи стандартизації щодо зменшення корисності фінінструментів.

Десять років тому політики звинуватили стандартизаторів у тому, що модель зменшення корисності не досить сувора. Тепер, коли вимоги стандартів стали значно суворішими, політики дозволяють їх ігнорувати.

Mar 30 20

Бухгалтер: дефініція

by admin

Понеділкове від доктора Серафікуса

Дефініція терміна “бухгалтер” з глосарія для топ-менеджмента:

Бухгалтер – це той, хто вирішує незрозумілі тобі проблеми незрозумілими для тебе методами.

Mar 30 20

COVID: бухоблік

by admin

Що робити з
1. Звітом за 2019 рік
2.Примітками,
3.Звітом за перший квартал 2020 року.

Mar 27 20

Громбухи волають про полегшення

by admin

Американський інститут сертифікованих громадських бухгалтерів США звернувся до Держскарбниці та до Служби внутрішніх доходів (податковий орган США) з проханням про розширення звільненнь щодо декларування та сплати податків.

Докладніше

Mar 26 20

“Вірусні” реліфи

by admin

До парламенту подано пропозиції про пом’якшення вимог щодо корпоративного управління.
Зокремай йдеться про те, що:
-загальні збори акціонерів скликаються не пізніше 3 місяців з дня закінчення карантину,
-в 2020 році звітність публічних АТ оприлюднюється протягом 5 днів після зборів,
-в 2020 році звітність інших “суспільно-інтересних” підприємств оприлюднюється до 30 вересня,