Skip to content
Apr 24 18

Бухгалтер і Пустота

by admin

Світлана Куртенок в “Професійному бухгалтері” №16 коментує застосування п. 49.2 ПКУ, який встановлює вимогу подання податкової звітності лише у разі наявності показників, які підлягають декларуванню.
Ситуація з податком на прибуток (ПНП) ускладнюється через фінансову звітність:
“Тут фіскали, як вбачається, взагалі не залишають платникам можливості оминути процедуру декларування. У категорії 102.23.02 ЗІР вони начебто й не заперечують, що положення абз. 1 п. 49.2 ПКУ поширюються й на платників податку на прибуток, проте з одним значним нюансом: мають бути відсутні показники для декларування як у самій декларації з ПНП, так і у фінансовій звітності, адже остання відповідно до п. 46.2 ПКУ є додатком та невід’ємною частиною декларації.

Логіка, звичайно, «залізна», проте важко уявити, за яких умов фінансова звітність підприємства не міститиме жодного показника.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! У аналогічній ситуації опинилися й неприбуткові установи та організації, фінансова звітність яких теж є частиною звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації. Про це податківці також зазначають у вищезгаданій консультації та у ІПК ГУ ДФС у м. Києві від 13.03.2018 р. № 985/ІПК/26-15-12-03-11.

Отже, для платників податку на прибуток, як і для неприбуткових установ та організацій, процедура звітування вбачається обов’язковою та безальтернативною за будь-яких умов“.

Apr 23 18

Новини від ESMA

by admin

Європейський орган з цінних паперів та ринків (European Securities and Markets Authority ESMA) оприлюднив звіт з фрагментами справ. що стосуються регулювання застосування МСФЗ публічними компаніями.
Надано інформацію про проблемні аспекти застосування МСБО 1, МСБО 7, МСБО 8, МСБО 21, МСФЗ 5, МСБО 32, МСФЗ 10, МСБО 38 етс

Apr 20 18

Нова Концептоснова: обачність, стюардство та ОСІ

by admin

Голова Ради з МСБО Ганс Хугерворст (Hans Hoogervors) прокоментував ключові зміни, нещодавно внесені до Концептуальної основи фінансової звітності.
Зокрема мова йшла про включення до документу опису обачності (prudence) та концепції т.зв.стюардства (stewardship), яке асоціюється з відповідальним корпоративним проводом.
Хугерворст також наголосив на тому, що Концептоснова запобігатиме зайвому використанню категорії “інший сукупний дохід” (ОСІ). Адже вона має застосовуватися лише у виключних випадках.

Apr 19 18

Новий облік оренди: передчуття

by admin

Майкл Кон (Michael Cohn) публікує в AccountingToday матеріал, присвячений новим правилам обліку орендних операцій, що запроваджуються з наступного року.
Три чверті зі 100 топ-компаній США передбачають, що нові правила суттєво вплинуть на показники їхньої фінансової звітності.
Нагадаємо, що новий стандарт з оренди ASC 842, який імплементовано до US-GAAP, в цілому узгоджується з вимогами нового МСФЗ 16.

Apr 18 18

Шахрайство: звіт

by admin

Асоціація сертифікованих пошуковців шахрайства (Association of Certified Fraud Examiners) оприлюднила звіт про наслідки виявленої шахрайської діяльності за останні два роки.
Було розглянуто 2690 випадків шахрайства в 125 країніх та 23 галузях.
Шахрайства з фінансовою звітністю складають 10% випадків. Середній збиток від такого шахрайства – $800000.
Жінки крадуть менше за чоловіків: збитки, нанесені чоловіками, на 75% більше збитків, спричинених жінками.

Джерело – JofA

Apr 17 18

Губ бай, форми №3 і №4

by admin

“Професійний бухгалтер” № 15\18 публікує статтю Анни Хомюк “Фінзвітність за І квартал: подаємо за новими правилами”. Автор зокрема аналізує питання складу проміжної фінансової звітності:
“Ті, хто мають звітувати відповідно до норм НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зараз стикнуться із суттєвою проблемою. Річ у тім, що зі ст. 13 Закону про бухоблік вилучено положення про те, що проміжна звітність складається тільки з Балансу і Звіту про фінрезультати. Замість цього нова редакція ст. 11 переводить питання складу фінзвітності на підзаконний рівень: ч. 4 цієї статті передає відповідне повноваження Мінфіну. На жаль, жодного документа з-під пера відомства не з’явилося, тому почали з’являтися припущення, що квартальну звітність слід подавати повним пакетом у наступному складі:

ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;
ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»;
ф. № 3 або ф. № 3-н «Звіт про рух грошових коштів»;
ф. № 4 «Звіт про власний капітал»;
ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності».

На таку думку наштовхують положення НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», яким визначається склад фінзвітності. При цьому жодних послаблень для проміжної фінзвітності стандарт не містить.

Дійсно, обережні суб’єкти господарювання мають зважати на такий підхід. Але! Підстави подавати тільки Баланс та Звіт про фінансові результати також є. Викладемо власну аргументацію.

Так, з визначення фінансової звітності, наведеного в ст. 1 Закону про бухоблік, вилучена згадка про звіти, що містять інформацію про рух грошових коштів. Тепер Закон про бухоблік визначає фінзвітність як звітність, що містить інформацію про фінансовий стан та результати діяльності підприємства. У новому визначенні згадується лише Звіт про фінансовий стан і результати діяльності. Згадку про рух грошових коштів виключили також із переліку цілей подання фінзвітності (ч. 1 ст. 3 Закону про бухоблік). Крім цього, зі ст. 11 Закону про бухоблік вилучені згадки щодо Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал та Приміток. Виходячи з цього можемо зробити висновок, що форма № 3 і форма № 4 більше не є обов’язковими для тих, хто складає звітність за нацстандартами“.

Apr 16 18

Уточнення фінзвітності: небезпека

by admin

Професор С.Голов в журналі “Бухгалтерський облік і аудит” №12/17 публікує коментар змін, внесених до Закону “Про бухгалтрерський облік та фінансову звітність в Україні” Законом №2164 від 05.10.17.
Зокрема автор звертає увагу на феномен т.зв. “уточнення” фінзвітності:

“Закон №2164 дозволяє підприємствам подавати уточнену фінансову звітність та/або консолідовану фінансову звітність на заміну раніше поданої фінансової звітності та/або консолідованої фінансової звітності за результатами виявлених помилок або з інших причин.
Ця норма протирічить МСБО 10 «Події після звітного періоду», згідно з яким коригування показників фінансової звітності не-
можливо після затвердження фінансової звітності до випуску (подання) за межі підприємства.
Крім того, виникає небезпека, що посадові особи можуть навмисно робити помилки у фінансовій звітності та виправляти їх, наприклад після схвалення звітності загальними зборами акціонерів.
Скандали, пов’язані з маніпулюванням показниками фінансової звітності, які відбуваються періодично у багатьох країнах свідчать, що аудиторські перевірки не завжди захищають користувачів звітності від подібних маніпуляцій. Достатньо згадати банкрутство енергетичного гіганту США – корпорації «Енрон», яке призвело до краху як самої корпорації так й найбільшої аудиторської компанії «Артур Андерсен», яка сприяла, зокрема, внесенню необхідних коригувань у звітні показники корпорації.

Apr 13 18

Бесплатность и анархизм

by admin

В “Бухгалтерии” №11 приведена консультация, в которой рассматривается вопрос отражения в учете бесплатно полученных транспортных услуг.

“Если, скажем, заказчику перевезли бесплатно груз, который является закупленным товаром, предназначенным для продажи, то стоимость транспортировки может увеличить первоначальную стоимость оприходованного товара и будет отражена записью: Дт 28 Кт 71.
Возможны и иные варианты трактовки сути операции.
Если обратиться за аналогиями к ПКТ 15 «Операционная аренда: поощрения», то там можно найти описание операции бесплатного предоставления услуг арендатору в качестве поощрения со стороны арендодателя. <...>
в данном случае бесплатно полученные услуги не увеличивают доходы, а уменьшают затраты получателя”.
В консультации приведен пример применения соответствующей модели учета.

Вывод: “для учета бесплатных услуг могут быть использованы различные механизмы. Главное, чтобы главбух отдавал себе отчет в том, что бухучет базируется не на форме, а на экономическом содержании операций. Умение правильно истолковать экономическое содержание операции – показатель уровня профессионализма бухгалтера. Хороший главбух с этим справится. Ведь не зря же первый анархист Пьер Жозеф Прудон говорил: «Бухгалтерский учет и есть подлинная политическая экономия, у бухгалтера же просто украдено его истинное имя – ЭКОНОМИСТ».

Apr 12 18

“Сталий” аудит: перспективи

by admin

Раян Кейсі (Ryan J. Casey) та Джонатан Грен’є (Jonathan H. Grenier) публікують в Journal of accountancy результати своїх досліджень в галузі “сталої” звітності (sustainability reporting).
За даними дослідників лише 8,7 % “сталих” звітів було підтверджено.
Серед підтверджених звітів 77.4% біло підтверджено не аудиторськими фірмами, а сторонніми профільними фахівцями (компаніями з консалтингу в охороні навколишнього середовища етс). Проте частка аудиторських фірм на ринку тестування та підтвердження “сталої” звітності помітно зростає саме в останні роки.

Apr 11 18

Вічна тема

by admin

“Професійний бухгалтер” № 14 публікує матеріал “П(С)БО: облікова політика”, в якому йдеться про зміст категорії “облікова полтика”, і наводиться перелік тих питань, які в системі ПСБО є предметом відповідного вибору.
Автор наголошує: не слід прагнути до штучного розширення сфери облікової політики, необхідно обмежитися тим мінімумом питань, які самі стандарти чітко відносять до цієї сфери. Натомість раціональним видається максимальне розширення сфери облікових оцінок.

“Якщо, скажімо, за аналогією з Положенням № 1213 віднести до облікової політики методологію визначення резерву сумнівного боргу, то в разі її зміни доведеться перерахувати відповідно до нової методики всі резерви, нараховані в попередніх періодах за старим методом. Головбух компанії, що не входить до сфери дії Положення № 1213, може заявити, що самі стандарти не відносять відповідну методологію до облікової політики. Під визначення облікової оцінки «сумнівно-резервна» методологія підпадає, оскільки вона розподіляє витрати між періодами. Отже, керівництво компанії має всі підстави не включати це питання до сфери облікової політики. У такому разі відповідна методика визначається предметом облікової оцінки, і при її зміні ретроспективний перерахунок показників звітності не знадобиться. Віддаючи пріоритет використанню правила перспективного обліку зміни облікової оцінки, головбух може спиратися на п. 14 П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах».