Skip to content
Oct 14 19

Аренда: последующее

by admin

С.Рогозный и Е.Дядюн опубликовали статьтю “Новая аренда по МСФО (update-2019): последующие оценки и операции” о моделях оценки актива права пользования и о переоценках арендного обязательства.

Oct 14 19

Понеділкове від доктора Серафікуса: бузина та київський дядька

by admin

Приймальня доктора Серафікуса

Питання:
Наше підприємство виробляє варення з бузини. Мед закуповуємо в київського підприємства, яке належить дядькові нашого директора. Як нам оцінювати в обліку операції з цим київським підприємством?

Відповідь:
Згідно з п.3.2. ПСБО 23, ідносини між пов’язаними сторонами – це, зокрема, відносини підприємства і його керівника та інших осіб, які належать до провідного управлінського персоналу підприємства, а також близьких членів родини таких осіб.
В п.4 того ж стандарту зазначено, що близькі члени родини – це чоловік або дружина і родичі (визнані такими згідно із законодавством) фізичної особи, що є пов’язаною стороною, які можуть впливати або перебувають під впливом такої фізичної особи щодо прийняття рішень з фінансової, господарської та комерційної політики підприємства.
Прямо в законодавстві перелік “родичів” не зазначений.
Тому для визначення кола родичів можна звернутися до аналогій.
Наприклад, з метою вирішення сімейних питань, в Постанові Пленуму ВСУ від 15.05.2006 N 3 було вказано:
«Поняттям “родичі”, яке вживається в СК [Сімейному кодексі] ,охоплюються такі особи: баба, дід, прабаба, прадід, повнорідні брат і сестра». В цьому контексті дядька – не є близьким членом родини директора.
Втім більш релевантною для вирішення проблем бізнесу може бути інша аналогія.
В Положенні про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженому Постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 5, було зазначено:
«родичі – батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, баба, дід, прабаба, прадід, внуки, правнуки, брат, сестра (повнорідні і неповнорідні), двоюрідні брати і сестри, тітка, дядько, племінниця, племінник, усиновлювач, усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, чоловік, дружина».
Якщо скористатися цією аналогією, то дядька стане близьким родичем директора.
В такому випадку, відповідно до п.6 ПСБО 23, оцінка активів або зобов’язань в операціях із закупки меду у його підприємства має здійснюваться, зокрема, такими методами:
6.1 порівнюваної неконтрольованої ціни;
6.2 ціни перепродажу;
6.3 “витрати плюс”;
6.4 балансової вартості.

Oct 11 19

СФЗ: таксономія вже незабаром!!!

by admin

Свято наближається: таксономія UA XBRL МСФЗ!!!!
Реєстрацію не прогавте!

Oct 9 19

Найкритичніші САМи

by admin

Делойт проаналізував критичні аудиторські теми (critical audit matters – САМ) за даними звітності 52 найбльших компаній.
Рейтинг найкритичніших САМів:
1.Гудвіл та нематеріальні активи,
2.Визнання доходу,
3.Податок на прибуток.

Oct 9 19

Амортизація безоплатного

by admin

Запорізька ДПС:
“У податковому обліку мінімально допустимий строк амортизації безоплатно отриманого основного засобу, що був у використанні, встановлюється підприємством самостійно при зарахуванні на баланс, але він не може бути меншим за мінімально допустимі строки, визначені Податковим кодексом”.

Oct 9 19

Делойт вирвався вперед

by admin

Останні дослідження вартості брендів, засвідчили, що в сегменті комерційних послуг лідерство отримав Делойт.
Річний приріст вартості – 42%.
Вперше за десять років Делойт випередив свого найближчого конкурента PwC.

Oct 7 19

Загальновиробничі оверхедси: точка зору “Експерта”

by admin

ТОВ “ЮБК “ЕКСПЕРТ”:
“Постійні нерозподілені загальновиробничі витрати включаються до собівартості реалізованої продукції (робіт) у періоді їх виникнення.

Як бути з такими витратами, якщо в поточному місяці немає реалізації або виробництва продукції? У такому разі, по суті, усі витрати приймають характер постійних нерозподілених загальновиробничих витрат, і необхідно прийняти рішення про порядок їх списання.

На наш погляд, у разі відсутності в поточному місяці реалізованої продукції, беручи до уваги, що такі витрати вважаються згідно з п. 11 П(С)БО-16 складовою частиною собівартості реалізованої продукції (робіт), їх необхідно відобразити за дебетом субрахунку 949 в кореспонденції з кредитом рахунка 91.

Якщо ж виробництво продукції не здійснюється на підприємствах сезонних галузей промисловості, то на період таких сезонних перерв можливе накопичення витрат за дебетом рахунка 39 “Витрати майбутніх періодів“.

Якщо виробництво продукції не здійснюється у зв’язку з вимушеним простоєм, то підстав для групування витрат на звичному загальновиробничому рахунку немає. Такі фактично здійснені витрати слід вважати іншими операційними витратами та відображати в бухгалтерському обліку за дебетом субрахунку 949 у кореспонденції з кредитом рахунків 13, 20, 22, 65, 66 тощо”.

Наш коментар:
1) собівартість реалізованої продукції = Дт 94 – серйозно?
2) загальновиробничі витрати сезонників показувати в активі балансу – серйозно?

Oct 7 19

Модельний МСФЗ-звіт за 2019 рік від КПМГ

by admin

Насолоджуйтесь!

Зверніть увагу: в балансі права орендного користування в окрему статтю не виділені.

Oct 7 19

Понеділкове від доктора Серафікуса: праволюдинний due diligence

by admin

Кілька десятків провідних громадських організацій звернулися до ЄС з вимогою запровадити для підприємств ЄС обов’язкову основу due diligence щодо прав людини та охорони довкілля.

Зважаючи на те, що для великих підприємств нефінансова звітність зокрема і із зазначених питань вже обов’язкова завдяки Директиві 2014/95/EU, фактично мова йде про шлях запровадження більш жорсткої стандартизації нефінансового звітування та відповідного контролю.
До такого підходу євробухспільнота вже готується.

Українським бухгалтерам до перевірок прав людини не звикати – досить згадати due diligence прав працівників, коли Мінпраці рятувало нелегалів від “конвертних” виплат.

Oct 2 19

CECL: предчувствия и тревоги

by admin

Американская разновидность модели ожидаемых убытков – current expected credit losses (CECL) продолжает бурно обсуждаться в США. Недавно о ней говорил Рассел Голден (Russell Golden), глава FASB.
Обзор мнений по этой проблеме опубликовал Compliance Week.
Интересны результаты проведенных ретроспективно-сослагательных исследований.

“у страха, как известно, глаза велики, и все эти опасения могут оказаться раздутыми. Исследование Берта Лоудиса и Бена Рэниша показало, что если бы модель CECL уже применялась накануне кризиса 2008 года, банки сократили бы кредитование непосредственно перед кризисом и нарастили бы его в период восстановления. Результирующий эффект в плане снижения волатильнсти кредитной активности был бы разве что умеренным. Такие выводы перекликаются с тем, что ранее слышал от ключевых стейкхолдеров Американский Совет по стандартам финансовой отчетности (FASB) на протяжении нескольких лет своей работы над новым стандартом. Его глава Рассел Голден отметил по данному поводу, что ему приятно было узнать основной вывод исследования от Федерального резервного банка, но при этом он его не особо и удивил. FASB заверяет, что продолжает тесную работу с составителями отчетности, аудиторами и другими заинтересованными сторонами, оказывая всяческое содействие в плане “мягкого и эффективного внедрения CECL”.

Этот оптимизм явно не разделяют представители Американской ассоциации банкиров ABA, которые утверждают, что “в реальном мире банки начнут прогнозировать кредитные потери в свете ожиданий регуляторов, которые основаны на стресс-тестах и подчиняются аудиторским стандартам, созданным для минимизации управления доходами”, – так это сформулировал Майк Гулетт (Mike Gullette), старший вице-президент налоговой и бухгалтерской практики в ABA. Иными словами, есть множество факторов, которые два члена Федерального резерва в своем исследовании просто не учли. Исследованию по-прежнему недостает строгого количественного расчета по результирующему влиянию, в первую очередь на кредитование”.

Детальнее