Skip to content
Dec 6 18

НПО-облік: коментар спрощень

by admin

Кристфер Гордон (Christopher M. Gordon) в JofA коментує зміни до порядку обліку неприбутковими організаціями, що були внесені ASU No. 2016-14, та набувають чинності цього року.

Серед іншого автор аналізує зміни до структури та класифікації чистих активів та витрат НПО, послаблення вимог щодо узгодження різноформатних звітів про рух грошових коштів.

Dec 5 18

Недешевий перехід

by admin

E&Y провели дослідження обсягів витрат, що несуть компанії у зв’язку із запровадженням нової моделі обліку оренди.
Очікування на дешевий перехід не справдилися. Якщо в минулому році вартість переходу від $1 млн. до $5 млн. очікувало 28% підприємств , то тепер таких вже 47%.

Джерело

Dec 3 18

Практика МСФЗ – січень 2019

by admin

У журналі «Практика МСФЗ», що вийде
в січні 2019 року, ви зможете прочитати:

-про «податкову» амортизацію основних засобів, які тимчасово не експлуатуються;
-про те, чи необхідна «подвійна трансформація» звітності тим, хто переходить у 2019 році від ПСБО до МСФЗ;
-багато матеріалів про новий облік оренди за МСФЗ 16 і, зокрема, про те:чи слід застосовувати МСФЗ 16 уже під час складання звіту за перший квартал 2019 року;
-як обліковувати суми компенсацій вартості комунальних послуг в умовах дії МСФЗ 16;
-за яких обставин застосовують різні варіанти переходу на нову модель обліку оренди (на докладних прикладах із застосуванням звичайного Exсel);
-про те, що ще, крім обліку оренди, змінилося в міжнародних стандартах з 2019 року;
-про те, чи може МСФЗ-агрегація запобігти загрозам трансфертно-цінового тиску з боку ДФС;
-про те, як виконати вимоги про МСФЗ-дезагрегацію доходу.

Також у журналі буде розглянуто проблеми обліку:

-операції заміни частин основних засобів;
-штрафів з податку на прибуток;
-паливних компонентів обладнання.

Галузевий облік буде представлено:

-IT-бізнесом —відповіді на запитання про визнання доходу від реалізації комп’ютерних програм у межах МСФЗ 15

-Сільським господарством —провідні фахівці Deloitte консультуютьз питань визначення справедливої вартості сільськогосподарської продукції

-Будівництвом —моделювання різних варіантів обліку об’єктів соціальної сфери

І врешті ви дізнаєтесь, чи мав рацію Лев, коли виніс невтішний вирок сучасному бухобліку.

Dec 3 18

Нова модель обліку оренди: податкові ризики

by admin

Безкоштовний вебінар від “Практики МСФЗ”:
-новий актив та новий борг – амортизація+ дисконтування,
-нові і старі дефініції ПКУ: співіснування,
-обрання та підтвердження належних ставок дисконтування,
-ризики “перехідних” перерахунків – вплив на нерозподілений прибуток,
-ПДВ в операціях фінлізингу проміжного арендодавця,
-тонкощі “тонкої” капіталізації – оренда від нерезидента.

Nov 30 18

Оренда по-новому: дослідження PWC

by admin

Американський підрозділ PWC оприлюднив дані дослідження щодо роботи над переходом до нових правил обліку оренди.

80% опитаних знаходяться в стадії запровадження нових алгоритмів обліку.
4% такі алгоритми вже запровадили.

58% запроваджують нові системи обліку оренди. 17% – удосконалюють існуючі системи обліку.

Nov 30 18

МСБО 17 – МСФЗ 16: транзит

by admin

Поради з переходу на МСФЗ 16 – гайд від KPMG

Nov 29 18

Українські податківці та бухстандарти – це несумісні речі

by admin

Лист ДФС від 17.10.2018 р. № 4457/6/99-99-12-02-03-15/ІПК:
“Залишкова вартість – різниця між первісною (переоціненою) вартістю необоротного активу і сумою його накопиченої амортизації (зносу) (п. 4 П(С)БО 7).

При цьому згідно з п. 22 П(С)БО 7 вартість земельних ділянок не є об’єктом для нарахування амортизації в бухгалтерському обліку, тобто земельні ділянки не мають залишкової вартості“.

Наш коментар:

1. Визначення залишкової вартості було включено до ПСБО 7 згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009. Цей наказ діяв до 01.01.2015. Тобто на сьогодні зазначена дефініція юридично в стандарті відсутня.

2.В ПКУ є окрема спеціальна дефініція терміну “залишкова вартість”, і вона відрізняється від тієї, що наведена в листі ДФС:

“14.1.9. залишкова вартість основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів для цілей розділу III – сума залишкової вартості таких засобів та активів, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою розрахованої амортизації відповідно до положень розділу III цього Кодексу”.

3. Якщо земля не амортизується, то це не значить, що в неї немає залишкової вартості. Це значить, що її залишкова вартість дорівнює первісній.

Ірпіньська школа економіки не втомлюється дивувати своїми “ноу хау”.

Nov 29 18

Єврорадники про безоплатність

by admin

Група бухгалтерських єврорадників (European Financial Reporting Advisory Group – EFRAG) оприлюднила проект дослідження можливих варіантів обліку так званих “безобмінних” операцій (non-exchange transfers), в якому зокрема аналізується роль нової категорії – соціальна вигода (societal benefit).

Nov 23 18

Видобуток та МСФЗ

by admin

Набрали чинності зміни до Закону “Про бухгалтерький облік та фінансову звітність в Україні”, які стосуються видобувних підприємств.
Зміни внесені Законом “Про забезпечення прозорості у видобувних галузях” №2545.

Новації:

Звіт про платежі на користь держави подається суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, відповідно до Закону України “Про забезпечення прозорості у видобувних галузях”, а також підприємствами, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес.

Порядок та строки подання суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, звіту про платежі на користь держави установлюються відповідно до Закону України “Про забезпечення прозорості у видобувних галузях”;

Склад та форми звіту про платежі на користь держави для суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, установлюються відповідно до Закону України “Про забезпечення прозорості у видобувних галузях”;

Замість категорії “підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення” застосовуватиметься категорія “суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях”.

Частина 2 статті 12-1 Закону про бухоблік тепер виглядає наступним чином:

“2. Підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства, суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами”.

Відповідні визначення наведено в статті 1 Закону №2545:

суб’єкт господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, – фізична особа – підприємець чи юридична особа, яка здійснює користування надрами для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, видобування корисних копалин загальнодержавного значення, виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції щодо корисних копалин загальнодержавного значення, транспортування трубопроводами вуглеводнів, у тому числі з метою транзиту;

видобувні галузі – галузі промисловості, пов’язані з геологічним вивченням надр, у тому числі дослідно-промисловою розробкою родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення, виконанням робіт (здійсненням діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції щодо корисних копалин загальнодержавного значення, реалізацією видобутої продукції, транспортуванням трубопроводами вуглеводнів, у тому числі з метою транзиту;

До внесення змін в статі 1 Закону про бухоблік було зазначено:

“До підприємств, що здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, належать підприємства, які здійснюють діяльність з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, родовищ корисних копалин загальнодержавного значення та/або видобування корисних копалин загальнодержавного значення, та/або виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції щодо корисних копалин загальнодержавного значення, та/або транспортування трубопроводами (у тому числі з метою транзиту) вуглеводнів та хімічних продуктів

Nov 23 18

МСФЗ 16 + ПКУ = ….

by admin

Зміни до ПКУ, що прийняті сьогодні в бюджетному пакеті:

14.1.12. актив з права користування – визнаний орендарем згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності актив, який представляє право орендаря використовувати базовий актив протягом строку оренди.

138.4. Вимоги пунктів 138.1 – 138.3 цієї статті не застосовуються до операцій з активами з права користування за договорами оренди

У підпункті 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 слова “у тому числі необоротних активів” у всіх випадках доповнити словами “(крім активів з права користування за договорами оренди)”.