Skip to content
Oct 20 21

АССА про GC

by admin

Продукт колаборації АССА з фахівцями Австралії, Канади та Нової Зеландії – дослідження проблем аудиторського виявлення шахрайства та припущення про безперервність діяльності.
Висновки щодо GC: “Щодо going concern, серед інших рекомендацій, ми пропонуємо Раді Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) та IAASB дослідити доповнення поточного бінарного підходу до розкриття суттєвої невизначеності щодо going concern з додатковим розкриттям інформації про going concern .
Ми також пропонуємо, щоб РМСБО взяла до уваги занепокоєння, висловлене деякими нашими зацікавленими сторонами, щодо невідповідностей, зазначених стосовно періоду оцінки going concern. Це, зокрема, стосується того факту, що в деяких юрисдикціях період оцінки going concern, зазначений у їх місцевій системі бухгалтерського обліку, починається з дати дозволу на випуск фінансової звітності, а не звітного періоду, як зазначено в МСБО 1″.

Oct 20 21

FER про ESG: що занадто, то не здраво

by admin

Синдикат фінансових гуру США, який збирається один раз на рік, виступив проти занадто широкого застосування ESG-вимог до звітності корпорацій.
Фінансовий Синедріон закликав Комісію з цінних паперів обмежитися розкриттям лише фінансового впливу ESG-факторів, який стосується грошових потоків.
Отже фактично американський істеблішмент не схильний до т.зв. подвійної суттєвості.

Oct 20 21

АССА: кліматичне майбутнє професії

by admin

Дослідження

73% опитаних вважають важливим, щоб їхня майбутня кар’єра включала заходи щодо кліматичних змін.

Oct 20 21

МСФЗ для МСП: доля орендного обліку

by admin

РМСБО оприлюднила комюніке вересневого засідання Групи імплементації МСФЗ для МСП.
На засіданні зокрема йшлося про схему орендного обліку.
Обговорювалися три можливі варіанти:
1.Повна гармонізація з МСФЗ 16,
2.Поширення правил обліку фінансової оренди на всі випадки оренди,
3.Збільшення обсягів розкриття для операційної оренди.
Найбільше прихильників у першого та третього варіанту.
Гадаємо, що саме третій варіант може сприяти привабливості МСФЗ для МСП.

Oct 18 21

Атипова типовість

by admin

Корпоративні юристи впродовж багатьох років привчали бухгалтерів до думки про обов’язковість застосування типових форм документації.
До цього правників мабуть спонукали інтуїтивні аналогії з типовими договорами (сторони не можуть відступати від змісту типового договору. на відміну від, скажімо, примірного договору -стаття 179 ГКУ).
Але, як з’ясувалося Держстат чхати хотів як на інтуїцію юристів, так і на іхні аналогії
У листі від 25.08.2021 р. № 19.1.2-26/О-117-21/122 фахівці цього органу зазначають, що вимоги типових форм передбачають обов’язковість ведення респондентами первинного обліку показників, зазначених у цих формах, а під “обов’язковістю” слід розуміти насамперед не питання обов’язковості використовувати типові форми, а необхідність вести первинний облік в цілому.

Такий статистичний лібералізм звичайно варто привітати. Втім залишається питання. Якщо застосування типових форм не є обов’язковим, то чим тоді такі форми відрізняються від примірних форм документів?

Oct 18 21

Впорядкування подання

by admin

Коментар “Професійного бухгалтера” до постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності» від 22.09.2021 р. № 998.

“У ч. 5 ст. 12-1 Закону про бухоблік сказано, що таксономічне звітування стосується лише тих, хто зобов’язаний застосовувати МСФЗ за законом. Тобто для МСФЗ-добровольців таксономія мала б також бути не обов’язковою. Але вже у ч. 6 ст. 11 міститься загальна норма: «Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за міжнародними стандартами складаються на підставі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами». Логічно було б припустити, що за наявності загальної для усіх норми у ст. 11 немає сенсу дублювати таксономічні вимоги у ст. 12-1 Закону про бухоблік.

На підставі цих норм НКЦПФР у листі від 12.03.2020 р. № 28/02/4573 доходила такого лояльного висновку для МСФЗ-добровольців: «Підприємства, які відповідно до частини третьої статті 12-1 Закону про бухгалтерський облік самостійно обирають застосування МСФЗ для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, самостійно визначають необхідність складання та подання зазначеної фінансової звітності на основі таксономії фінансової звітності за МСФЗ».

Проте, як бачите, оновлений п. 5 Порядку № 419 ні про яку самостійність та добровільність не говорить. З цієї норми випливає висновок про обов’язкове таксономічне звітування для всіх МСФЗвців.

Крім цього, як мінімум цікаво виглядає строк подання проміжної звітності на основі таксономії. Для тих підприємств, які зобов’язані оприлюднити річну звітність не пізніше 1 червня, строк подання проміжної фінзвітності за І квартал поточного року настане раніше ніж строк подання звітності за минулий рік”.

Oct 18 21

На що витрачаються гроші платників податків ЄС

by admin

Гайд з укртаксономії. Все, що ви хотіли знати про укрxbrlізацію, але соромилися спитати.

The project is financed by the European Union
:)

Oct 18 21

ESG & СFO

by admin

“Частка директорів, які кажуть, що їх компанії пов’язують ESG з бізнес -стратегією, зросла до 64% цього року в порівнянні з 49% у 2020 році, повідомила PwC з посиланням на опитування 851 директора. За даними BDO, яке опитало 230 директорів, сімдесят три відсотки директорів зосереджені на тому, щоб дотримуватися нормативних вказівок щодо ESG. Обидва опитування охоплювали різні галузі”.

Джерело

Oct 18 21

Нонгаапи для розрахунку DCF

by admin

не годяться.
Такої думки дотримується Футноут Аналіст:
“Прогнози прибутку, що використовуються в кінцевих значеннях DCF, повинні ґрунтуватися на показниках GAAP, а не на показниках non-GAAP, за винятком того, що слід виключити амортизацію “витратно-замінних” НМА (replacement-expensed’ intangibles), за винятком випадків, коли вносяться комплексні коригування для капіталізації всіх оцінених нематеріальних інвестицій”.

Oct 15 21

ESG: надійні метрики – це найголовніше

by admin

“Зрештою, мета полягає у переході до справжнього світового стандарту розкриття інформації ESG. Існує багато підходів, добровільних стандартів, концептоснов та показників. Зближення зусиль під керівництвом Фонду міжнародних стандартів фінансової звітності та запровадження Міжнародної ради стандартів сталого розвитку є важливими подіями. Це забезпечує шлях до підвищення порівнянності та узгодженості нефінансових розкриттів з тим самим рівнем дисципліни, який ми зараз маємо щодо фінансової розкриття інформації. Ось чому ми повинні заохочувати окремі державні та регіональні регулюючі органи до спільної роботи та підтримки глобального процесу встановлення стандартів”.
Кармін Ді Сібіо (Carmine Di Sibio), Голова та CEO EY

Джерело