Skip to content
Mar 25 19

НЕДОВІРА: рівень зашкалює

by admin

Нещодавні дослідження, проведені компанією BlackLine, виявили дивовижну відсутність довіри укладачів звітності до даних фінзвітності.

Згідно з опитуванням, яким було охоплено понад 1100 керівників на рівні С та фінансових фахівців, 71% керівників на рівні С повністю довіряють точності своїх фінансових даних. Проте лише 38% фінансових фахівців – людей, які готують звіти – поділяють цю думку.

Фінансові фахівці, які брали участь у дослідженні – спільнота контролерів, фінансових аналітиків, бухгалтерів та аудиторів, відмітили причини, через які вони не довіряли фінансовим даним. Більшість вказали на людську помилку як основну причину, враховуючи, що деякі дані вводяться вручну. Інші посилалися на величезне збільшення обсягу даних, що затоплюють бізнес з широкого кола джерел.

Додаткові фактори включали компетентність та підготовку людей, що вводять дані, надмірну залежність від електронних таблиць, застарілі процеси, а також невелику кількість автоматизованих перевірок та контролю на підприємстві.

сім з десяти респондентів (69%) стверджують, що вони або їхні керівники зробили важливе бізнес-рішення на основі неправильних або застарілих фінансових даних. Багато респондентів заявили, що проблема часто прихована: більше чверті (26%) назвали занепокоєння з приводу помилок, які вони знали, але вони не могли підтвердити через відсутність видимості даних.

Помилки, які з’являються після видачі фінансової звітності, впливають на все: від репутації компанії до здатності до залучення капіталу. Неточності прихованих фінансових даних, на думку респондентів, також мають потенціал для збільшення рівня боргу і приведення значних штрафів у SEC (і можливих кримінальних звинувачень).

Близько семи з десяти респондентів (69%) заявили, що компанія, на яку вони працювали, повинна була перерахувати свої доходи через невідомі неточності даних. Тим часом лише 17% заявили, що довіряють фінансовому директору та фінансовій групі визначити всі помилки до видачі фінансової звітності.

Джерело

Mar 22 19

Нові колекції

by admin

FASB затвердила чергове оновлення – ASU-No. 2019-03. Воно вносить зміни до розділу 958 Кодифікації US-GAAP. Цей розділ присвячено обліку неприбуткових організацій.
Головний зміст – нова дефініція терміну “колекція”, який використовується для обліку музейних активів.
Оновлення набуде чинності в грудні 2019 року.

Mar 21 19

Судження щодо достатності

by admin

С’ю Лойд (Sue Lloyd), член Ради з МСБО, опубліковала статтю, в якій пояснює грудневе рішення щодо зміни облікової політики внаслідок оприлюднення Комітетом з тлумачень рішень з порядку денного (agenda decision).

На своєму засіданні у грудні 2018 року Рада з МСБО вирішила оновити свій Довідник з належного процесу, щоб дозволити компаніям «мати достатній час» для здійснення змін у обліковій політиці, що випливають з рішень Комітету з тлумачення МСФЗ.

У новій статті пані Ллойд нагадує читачам, що Комітет з тлумачень МСФЗ публікує рішення щодо порядку денного після того, як він вирішить, що питання зацікавлених сторін не потребує нормотворчих заходів. Натомість, Комітет пояснює, як застосовуються існуючі стандарти МСФЗ до проблеми зацікавлених сторін. Пані Ллойд зазначає:

Рада визнала, що рішення щодо порядку денного часто надають нову інформацію, яку слід розглядати як корисну та переконливу (наприклад, шляхом включення вимог до стандартів з матеріалами, що містяться в підставі для висновків та ілюстративних прикладів). Це означає, що компанія не має помилки лише тому, що її застосування стандартів МСФЗ не відповідає рішенню порядку денного.

Пані Лойд зазаначає, що «це може зайняти деякий час, щоб здійснити таку зміну облікової політики», і обговорює концепцію «достатнього» часу впровадження: це залежить від конкретних фактів і обставин. Це буде залежати від зміни облікової політики та суб’єкта господарювання, що звітує. Бухгалтери, аудитори та регулятори повинні застосовувати судження, щоб визначити “достатність”. Як правило, буде справедливим сказати, що стандартизатори мали на увазі кілька місяців, а не років.

Mar 20 19

МСФЗ 15 і ПДВ

by admin

Точка зору КПМГ

Mar 20 19

Атлант опускає плечі

by admin

Всесвітня організація економічного розвитку провела інтернаціональне дослідження щодо оподаткування. В розвинених країнах зафіксовано прагнення населення до справедливого розподілу податкового навантаження, яке б пом’якшувало розрив між бідними та багатими.

Більшість людей, які живуть у розвинених країнах, хочуть, щоб їхній уряд збільшив податки на багатих, і майже 40% готові платити додаткові податки для фінансування охорони здоров’я та пенсій, згідно з опитуванням ОЕСР у 21 країні

У відповідь на заяву «якщо уряд оподатковує багатих більше, ніж вони зараз роблять для того, щоб підтримувати бідних», у кожній досліджуваній країні 60% респондентів вибрали «так» або «безумовно так». У Греції, Німеччині, Португалії та Словенії ця частка зросла до 75% і більше.

Респонденти в Ірландії, швидше за все, скажуть, що вони з задоволенням платитимуть більше податку за краще медичне обслуговування (51%), за нею йдуть Португалія (49%), Греція та Чилі (обидва 48%). Респонденти в Ізраїлі (49%), Чилі (51%) і Литві (53%), швидше за все, скажуть, що готові платити додаткові 2% більше податку на поліпшення пенсій.

Більше половини респондентів заявили, що не отримують справедливої ​​частки пільг з урахуванням податків, які вони сплачують, частка яких зростає до трьох чвертей або більше в Чилі, Греції, Ізраїлі та Мексиці. Дві третини вважають, що інші отримують більше, ніж вони заслуговують.

Майже три з чотирьох людей кажуть, що хочуть, щоб їхній уряд зробив більше для захисту своєї соціальної та економічної безпеки.

У кожній досліджуваній країні, за винятком Канади, Данії, Норвегії та Нідерландів, більшість людей стверджують, що їхній уряд не враховує думки людей, як вони, при розробці соціальної політики. У ряді країн, включаючи Грецію, Ізраїль, Литву, Португалію та Словенію, ця частка зростає більш ніж на дві третини респондентів.

Джерело

Mar 19 19

Як зміняться вимоги МСФЗ до основних форм звітності

by admin

На березневому засіданні Ради з МСБО було розглянуто зокрема і поточні питання проекту поліпшення основних форм фіназвітності (Primary Financial Statements project).
Попередньо досягнено згоди про те, що до балансу будуть додані рядки для відображення гудвілу та інвестицій в асоційовані та спільні підприємства, що обліковуються за методом участі в капіталі.
Водночас Рада вирішила не додавати обов’язкових рядків для відображення в звіті про прибутки та збитки амортизації та витрат на розробки та дослідження.

Mar 18 19

Розтин фурункула розпочато

by admin

Те, що давно назрівало, врешті сталося. НКЦПФР почала аналізувати якість звітності, яку подають учасники фондового ринку. Результати вразили, але не здивували: 70% звітів не відповідають стандартам.

“НКЦПФР закликає учасників ринку відповідально поставитися до складання своєї фінансової звітності та проведення її незалежного аудиту, щоб уникнути можливих санкцій. За невідповідність фінансової звітності застосованій концептуальній основі та аудиторського звіту – вимогам регулятора НКЦПФР застосовує до учасників фондового ринку санкції у вигляді попередження. Крім того, у разі виявлення повторного порушення – вчинення ліцензіатом протягом двох років повторного порушення законодавства щодо ринку цінних паперів після застосування санкцій за аналогічне порушення – регулятор може позбавити порушника ліцензії”.

Фондовий ринок завмер в очікуванні зачисток.
Першим етапом була санація банківського сектору.
Надходить черга “цінно-паперового” сегмента економіки.

Mar 15 19

“Сумнівні” загрози

by admin

КПМГ оприлюднила чергову серію флеш коментів щодо проблем стосунків між МСФЗ та ПКУ.

Судячи з усього, проблема, на думку експертів КПМГ, полягає у вживанні різної термінології.
Процитуємо МСФЗ 9:
“5.5.1 Суб’єкт господарювання визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим активом, що оцінюється згідно з пунктами 4.1.2 або 4.1.2А, для дебіторської заборгованості за орендою, за договірним активом або за зобов’язанням із кредитування, і за договором фінансової гарантії, до якого застосовуються вимоги пунктів 2.1(е), 4.2.1(в) або 4.2.1(г) щодо зменшення корисності”.

Процитуємо ПКУ:
“139.2.1. Фінансовий результат до оподаткування збільшується:

на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

на суму витрат від списання дебіторської заборгованості понад суму резерву сумнівних боргів.

139.2.2. Фінансовий результат до оподаткування зменшується:

на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

на суму списаної дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок створеного резерву сумнівних боргів), яка відповідає ознакам, визначеним підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу”.

Додамо, що про “резерви” згадується і в п.139.1 ПКУ.

Отже, головбух може стати заручником термінологічної плутанини.

Зауважимо, що в коментарі КПМГ мова йде про облікову політику. Таким чином, можливо, один зі шляхів подолання вказаної проблеми може полягати в тому, щоб провести відповідні термінологічні узгодження хоча б на рівні внутрішньокорпоративних документів. Ми щоправда не впевнені, що це питання відноситься до єпархії облікової політики.

Mar 14 19

Видобувна діяльність: крига скресла?

by admin

Рада з МСБО нарешті оприлюднила результати аналізу пропозицій щодо подальшої розробки проекту зі стандартизації обліку у видобувній галузі.
Результати будуть представлені 25-27 березня на зустірчі Групи економік, що розвиваються (Emerging Economies Group – EEG) в Буенос Айресі.
Нагадаємо, що проект відповідного стандарту обговорюється вже майже 10 років.

Mar 13 19

ПРАКТИКА МСФЗ №3/2019

by admin

Вже в електронній версії.

Українські реалії та лондонські настанови: як це насправді працює.
Для розумних та ефективних.

Отримайте задоволення від занурення в чарівний світ МСФЗ :)

Заборонено для прочитання счєтаводам та послідовникам секти “Та каму ета всьо нада”. :)