Skip to content
May 16 19

Оновлення №5

by admin

FASB затвердила ASU No. 2019-05, що коригує 326-й розділ Кодифікації.
Оновлення стосується полегшення перехідних положень в питання оцінки за справедливою вартістю тих фінінструментів, які до переходу на нові правила обліку оцінювалися за амортизованою вартістю.
Для тих підприємств, які ще не застосовують нову модель обліку фінінстурментів, це Оновлення набуває чинності в ті ж терміни, що були зазаначен і в ASU No. 2016-13

May 15 19

Лизинговый компаратив

by admin

Сэнди Питерс (Sandy Peters) из Института CFA представила на cfo.com краткий сравнительный анализ правил учета аренды согласно МСФО 16 и US-GAAP.
Русский перевод здесь.

May 13 19

Ставки дисконтування: досвід УГВ

by admin

Легендарний головбух АТ “Укргазвидобування” пані Таїсія Сидорчук дала інтерв’ю журналу “Практика МСФЗ” (травневе число).

Зокрема було розглянуто і болюче сьогодні питання адекватного вибору ставок дисконтування для належного обчислення бухгалтерських показників. Пані Сидорчук зауважила:

“Щоб визначити розмір ставки дисконтування, Група НАК «Нафтогаз України», до складу якої входить товариство, використовує ринкову прибутковість державних облігацій у гривні, строк погашення яких відповідає прогнозному строку погашення зобов’язання. Джерелом такої інформації є грошово-кредитна та фінансова статистика із сайту Національного банку України або інший ресурс (наприклад, дані бірж, на яких відбуваються торги за державними облігаціями)”.

May 8 19

Університетська освіта здає позиції

by admin

Британський Еrnst & Young оголосив, що буде вилучати ступінь класифікації з його критеріїв вступу, кажучи, що немає жодних доказів того, що успіхи в університеті співвідноситься з досягненням у подальшому житті.

Меггі Стілуелл (Maggie Stilwell), керуючий партнер компанії EY:

“Академічна кваліфікація все ще буде врахована і дійсно залишатиметься важливим фактором при оцінці кандидатів в цілому, але більше не буде перешкодою для того, щоб потрапити в наші двері”

«Наше власне внутрішнє дослідження більш ніж 400 випускників виявило, що скринінг студентів на основі академічної успішності був занадто тупим підходом до набору.

“Він не знайшов жодних підстав для того, щоб зробити висновок, що попередні успіхи у вищій освіті співвідносяться з майбутніми успіхами в подальшій професійній кваліфікації”.

Джерело

May 3 19

Драфт фінінструментальних змін

by admin

Рада з МСБО оприлюднила ED/2019/1 Interest Rate Benchmark Reform – проект внесення змін до МСФЗ 9 та МСБО 39 (цей стандарт може працювати в деяких випадках – наприклад, для страховщиків та малих і середніх підприємств).
Запропоновані зміни обумовлені реформою системи IBOR, та переважно стосуються обліку операцій хеджування та відповідних приміток.

Зауваження та пропозиції приймаються до 17 червня поточного року.

May 2 19

Четверте оновлення: фінінструменти

by admin

FASB затвердила Оновлення, яке вносить обмежені зміни до розділів 326, 815, 825 Кодифікації US-GAAP.
ASU No. 2019-04 вносить зміни та доповнення з 23 питань обліку фінінструментів. Головна мета – поліпшення та спрощення чинних вимог.
Більшість змін набувають чинності з грудня 2019 року.

May 2 19

Затратно-витратна полеміка: на межі схоластики

by admin

Якщо раптом задатися питаннями, а чим займаються українські науковці і на що вони витрачають бюджетні кошти платників плодатків, то в галузі економіки можна знайти величні досягення!. Особливо в тих ситуаціях, коли вітчизняна науково-економічна думка розпочинає інвазію на терени інших наук.
Цікавим прикладом – є дослідження наших економістів в галузі лінгвістики.

Донецька економічна школа:
“Важливим є розмежування понять «затрати» і «витрати», оскільки їх часто ототожнюють.
Відмінність між цими двома поняттями істотно важлива для бухгалтерського обліку. Необхідність розуміння різниці затрат і витрат витікає з того факту, що правильне обчислення прибутку можливо тільки при повному відображенні всіх операцій з формування доходів та витрат.”
“Витрати визнаються в тому звітному періоді, в якому вони мали місце. Також витратами визнається списання оборотного активу, не пов’язане з його виробничим споживанням, або списання необоротного активу з будь-яких причин.
Затрати – це сума вартості використаних ресурсів. Визнання затрат означає «перетікання» одних видів активів в інші або рівновелике збільшення активів і зобов’язань (у разі споживання робіт, послуг), що не зменшує капіталу організації, а тому не призводить до визнання витрат. Затратами визнаються витрати, що не призвели до появи оборотного або необоротного активу.
Здійснення затрат – це зменшення одних активів з умовою рівновеликого приросту інших активів, або приріст активів і зобов’язань на одну й ту ж саму величину. Це «перетікання» вартості відображається на калькуляційних рахунках. Іншими словами, затрати – це прийнята до обліку вартісна оцінка використаних ресурсів різного вигляду – матеріальних, фінансових, трудових і інших, – вартість яких може бути виміряна з високим ступенем надійності.”

Вінницька економічна школа:
“Проведений аналіз визначення термінів «затрати» і «витрати» показав, що неузгодженість даних трактувань є питанням, яке виникло ще в кінці минулого століття, але почали інтенсивно займатись даною проблемою лише в останні десять років. На сьогоднішній день, <...>, питанням трактування понять «затрат» і «витрат» присвячено достатньо уваги в періодичній літературі, дана проблема була розглянута в багатьох дисертаційних роботах. Проте, у деяких працях зустрічається ототожнення затрат і витрат, а у інших навпаки – категоричне їх розмежування. У тих науковців, котрі вважають, що даним поняттям притаманний різний економічний зміст, розуміння затрат зводиться переважно або до вихідних грошових потоків, або до використання ресурсів у процесі створення нової вартості; витрат – до зменшення активів і збільшення зобов’язань за період.

Вживання синонімом до терміну «витрати» поняття «затрати» є економічно не обґрунтованим, оскільки з точки зору бухгалтерського обліку дані категорії відрізняються значенням. Термін «затрати» стосується усілякого використання ресурсів, у тому числі щодо придбання активів, у той час як «витрати» – використання лише тих ресурсів, які при визначенні прибутку господарюючого суб’єкта за певний період часу ставляться у відповідність до доходів”.

Російське коріння зазначеної наукової проблеми – аналіз різниць між словами “затраты” і “расходы“.

Аналізувати та коментувати всі ці ескапади у нас немає ані часу, ані бажання.

Простому та чесному бухгалтеру ми можемо порадити наступне: якщо раптом на своєму професійному шляху ви натрапите на науковця, який заходиться вам оповідати про оцю “затратно-витратну” доктрину, пам’ятайте про три дійсно важливі речі:

1.Термін “витрати” чітко стандартизовано чинними нормативними документами. Отже зважати в професійній діяльності слід саме на цю стандартизовану категорію.

2.Термін “затрати” не визначено на нормативному рівні, і він не використовується в рамках бухгалтерської стандартизації. Отже всілякі наукові еманації з цього приводу в своїй практичній діяльності можна сміливо ігнорувати.

3.Якщо ж вам захочеться таки дізнатися, що таке власне “затрати”, то слід просто звернутися до АКАДЕМІЧНОГО ТЛУМАЧНОГО СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, який створювали справжні лінгвісти:

ЗАТРА́ТА, и, жін.
<...>
3. тільки мн. Те, що затрачено; витрати“.

Apr 25 19

Можна не друкувати

by admin

НКЦПФР визнає, що річні звіти учасників фондового ринку можуть не друкуватися.

Apr 25 19

Схематозу опаньки

by admin

Погані новини для спритних ухилянців:

1 січня 2019 року закони про вимоги щодо економічної присутності вступили в силу у ряді офшорних юрисдикцій (зокрема, БВО, Кайманові Острови, острова Гернсі, Джерсі, Мен, Маврикій Беліз).

12 березня 2019 року Європейська комісія включила 10 юрисдикцій у так знаний «black list» – список юрисдикцій, які не співпрацюють з ЄС, зокрема: Об’єднані Арабські Емірати та Беліз.

2 квітня 2019 року набрав чинності Закон України «Про ратифікацію Багатосторонньої конвенції про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування (BEPS)» (MLI).

Починаючи з 1 січня 2019 року більшість країн-членів ЄС імплементували положення ATAD 1 ( Директива ЄС, спрямована на встановлення правил щодо протидії податковим ухиленням) у національне законодавство.

5 квітня 2019 року Парламент Кіпру прийняв Закон про імплементацію положень ATAD 1.

Джерело – КПМГ

Apr 22 19

” То що ж зараз відбувається на ринку бухгалтерських послуг?”

by admin

Президент ФПБАУ Петро Кричун опублікував надзвичайно цікаві спостереження стосовно розвитку сучасно бухгалтерського ринку України.

Декілька цитат:

“хочете заробляти й бути спокійними — ваш бухгалтер має бути високооплачуваним та забезпеченим”.

“2–3 вузи на країну могли б спокійно забезпечити країну професійними молодими бухгалтерами — за умови добору реально вмотивованої молоді”.

“автоматизація бардака, призводить до появи автоматизованого бардака. А тепер ще уявіть, що й сама автоматизація часто є бардаком…”

“МСФЗ орієнтовані більше на великий бізнес, якого в Україні (у кількісному виразі) майже немає. Тоді як про міжнародні стандарти для малого та середнього бізнесу говорять дуже мало. І мабуть, саме вони потрібні більшості малого бізнесу, який мріє про іноземних інвесторів чи партнерів”.

“можливо, якщо ми зрозуміємо, що зовсім не встигаємо з оновленням власних стандартів, простіше буде прийняти міжнародні як власні? ”