Skip to content

Рада з МСБО: попередні рішення по поточних проектах

by admin on August 4th, 2011

28-го липня IASB провела нараду з поточних питань проектів змін системи МСФЗ.
Серед іншого було прийнято деякі попередні рішення з наступних питань:
1.Питання перегляду змісту розкриття по згортанню активів і зобов’язань. Рада пропоную запровадити зміни з 01.01.13 р.
2.Розглянуті питання аналізу та розкриття даних про хеджування.
3.Запропоновано внести зміни до МСФЗ 1, які допускають три виключення з питань перегляду облікової політики з визнання доходу за новими правилами.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS