Skip to content

Ялта, Конгрес, резолюція

by admin on August 23rd, 2011

На ялтинському всеукраїнському бухгалтерському Конгресі було прийнято резолюцію.
Серед іншого конгресмени звернулися до Мінфіну з пропозиціями:

- внести зміни до П(С)БО, які б дозволили здійснювати визначення об’єкта обкладення податком на прибуток за даними бухгалтерського о6ліку без ведения іншого, так званого податкового обліку.

-забезпечити розробку концептуальних підходів до методичного забезпечення визна­чення собівартості продукції (робіт, послуг) для підриємств України.

- розробити методичні рекомендації з Положения бухгалтерского обліку «Тимчаcoвi piзниці» для забезпечення однакового й повного розуміння всіма бухгалтерами порядку обліку податкових різниць.

- розробити концепцию первинного облiку з податку на прибуток (вилучити показники, які не можуть бути заповнені за даними бухгал­терского обліку, спростити форму декларації).

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS