Skip to content

МСФЗ вже за перший квартал 2012 року

by admin on October 13th, 2011

В листі Мінфіну від 05.09.11 прокоментовано норму Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” щодо набуття чинності з 01.01.12 положення про подання звітності за МСФЗ публічними АТ, банками та страховиками.
На думку фахівців Мінфіну починаючи з першого кварталу 2012 року ці компанії мусять подавати фінансову звітність, складену за МСФЗ.

Коментар:
Можемо припустити, що тут йдеться про ту звітність, яку слід подавати до ДПІ та статистичних органів. Що стосується звітності ПАТ, яка подається до ДКЦПФР, то вона повинна складатися за МСФЗ вже за 2011 рік.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS