Skip to content

Зміни від Мінфіни

by admin on January 17th, 2012

Мінфін пропонує змінити деякі нормативи в сфері обліку та аудиту:

Проект змін до Інструкції про бухоблік ПДВ.
Стимул до змін – приведення тексту Інструкції у відповідність до Податкового кодексу

Проект змін до Закону “Про аудиторську діяльність”
Причини, що спокукають до цих змін такі:
“У зв’язку з невідповідністю національного законодавства у сфері аудиторської діяльності вимогам Директиви рішенням Європейської комісії 2011/30/ЄС від 19 січня 2011 року Україну позбавлено режиму перехідного періоду в частині реєстрації національних аудиторів та аудиторських фірм, що здійснюють аудит емітентів, цінні папери яких обертаються на ринках капіталу країн Європейського Союзу.

Відповідно до змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», розроблених і прийнятих на виконання Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» публічні акціонерні товариства, банки, страховики, інші суб’єкти господарювання складатимуть фінансову звітність безпосередньо за міжнародними стандартами фінансової звітності. Проте ефективність цієї реформи знижується через невідповідність системи регулювання аудиторської діяльності європейській практиці.

У зв’язку з цим виникає потреба у реформуванні системи аудиту в Україні шляхом імплементації обов’язкових вимог Директиви до країн, які не є членами Європейського Союзу, та поглибленні процесу євроінтеграції у цій сфері”.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS