Skip to content

МСФЗ-добровольці не складають ПСБО-звітність?

by admin on January 18th, 2012

В газеті “Бухгалтерський тиждень” №50 опубліковано статтю В.Карпової “МСФЗ: загальні правила застосування”.
Автор зокрема розглядає питання раціональності добровільного переходу на МСФЗ:
“Якщо підприємство приймає рішення про використання МСФЗ, за П(С)БО звітнюсть уже не подається.
Питання з доцільністю вико­ристання МСФЗ у добровільному порядку підприємство вирішує на власний розсуд”.

Такий висновок автор робить, виходячи з норм статей 8 та 12-1 Закону “Про бухгалтерский облік та фінансову звітність в Україні”.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS