Skip to content

Діагноз: гостра професійна недостатність

by admin on July 8th, 2012

Наказом Мінфіну від 31.05.2012 за N 658 внесено зміни до ПСБО 7, ПСБО 8, Інструкції про застосування Плана рахунків, та Положення про бухоблік підприємств держсектору.

Зміни до ПСБО 7 та ПСБО 8 вимагають встановлення строку експлуатації основних засобів та нематеріальних активів “в розпорядчому акті”.

В Інструкцію про застосування Плана рахунків додано кілька нових кореспонденцій, які пов’язані з виплатами працівникам.

Найбільш резонансними є зміни, внесені до Положення про бухоблік підприємств держсектору:
-безоплатна передача активів відображається не в витратах, а за дебетом рахунку 44,
-виплата премій та заохочень відноситься на дебет 44 рахунку.

Таким чином, повертається стара схема відображення вказаних операцій, яка була притаманна обліковій системі часів ще “совєцкой власті”.
Ця схема дозволяє суттєво спотворювати показники прибутковості підприємств.

Нічого спільного з сучасним обліком та нинішніми економічними реаліями така методология звісно не має.
Складається враження, що Мінфин окуповано благенькими старцями, які подумки все ще живуть в СССР.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS