Skip to content

Останні дослідження соціальної звітності

by admin on August 6th, 2012

Глобальна звітня ініціатіва (Global Reporting Initiative – GRI) оприлюднила результати дослідження щодо впливу на рішення інвесторів нефінансової інформації, що міститься у фінансовій звтіності.

Більше 80% опитаних інвестиційних структур висловили думку про доречність нефинансових даних в інвестиційному аналізі, та корисність інтегрованої звітності.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS