Skip to content

Трансформація: 16 кроків до переходу

by admin on August 10th, 2012

В «Справочнике экономиста», за липень 2012 р., № 7 опубліковано статтю заступника начальника відділу аудиту Міжнародної аудиторської компанії BDO Сергія Рогозного “Трансформація як метод підготовки фінансової звітності за МСФЗ”. В цій публікації докладно описано техніку трансформації звітності, і сформовано відповідний алгоритм на 16 кроків.
В фіналі статті автор ділиться з читачами надзвичайно цінною порадою від одного з бухгалтерів:
“І, насамкінець, корисна порада від головного бухгалтера ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» Ніни Шевченко. Трансформаційні коригування в бухгалтерському обліку на дату переходу на МСФЗ варто проводити в один день окремо від традиційних проведень. Наприклад, 31 грудня 2011 року. Тоді при формуванні оборотного балансу за період з 1 січня до 30 грудня 2011 маємо дані за ПСБО, а з 1 січня до 31 грудня 2011 – за МСФЗ. Враховуючи, що 31 грудня проводиться традиційно багато бухгалтерських операцій, перехідною датою можна обрати 1 січня 2012″.

Наш коментар:
Якщо хто-небудь бачив дату переходу на МСФЗ, яка припадала би не на перший або останний день місяця – повідомте нас будь ласка :)

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS