Skip to content

Співвласність неподільна

by admin on August 15th, 2012

Питання:
Наше підприємство придбало кілька приміщень в багатоквартирній будівлі.
Ми сплачуємо податок на землю за ту частину землі, яка пропорційно відноситься до площ наших приміщень.
Чи повинні ми окремо від приміщень оприбуткувати частину земельної ділянки, яка відноситья до цих приміщень ?

Дійсно за нормами нашого законодавства можна зробити висновок, що власники приміщень в багатоквартирній будівлі можуть бути співвласниками землі, що знаходиться під під зазначеною бідівлею.
Мабуть саме через це Податковий кодекс в певних випадках вимагає нарахування плати за землю за пропорційним розрахунком.
Проте це навряд чи означає, що таку землю слід оприбутковувати окремо від приміщення.
Коли йдеться про визнання активу слід тестувати ситуацію на наявність контролю, та відповідних ризиків та вигід.
Чи може підприємство-співвласник земельної ділянки контролювати свою пропорційну частку землі? При тому, що ця частка не відведена в натурі (на неможливості такого відокремлення неодноразово наголошував Держкомзем).
Навряд чи можливо контролювати фактично віртуальну частку земельної ділянки.
Цю тезу підтверджує і параграф 5 Ілюстративних прикладів до КТМФЗ (IFRIC) 15:
«…за законодавчими нормами деяких юрисдикцій житловий комплекс визначається як абсолютне володіння одиницею нерухомості на основі юридичного опису об’єму приміщення, який фактично займає ця одиниця, плюс невідємна частка власності у спільних елементах (до якої належить земля і сама споруда, всі підїзні шляхи, стоянка для автомобілів, ліфти, зовнішні коридори, рекреаційні та ландшафтні зони) що знаходяться у спільному володінні всіх власників житлового комплексу. В цьому випадку неподільна частка власності у спільних елементах не дає покупцеві контролю, суттєвих ризиків і винагороди від самої земельної діляки. Насправді ж право на одиницю нерухомості як таку і на частку у елементах спільної власності є невіддільним».
Таким чином, ми не бачимо необхідності виокремлювати вартість частини земельної ділянки з вартості приміщень, та оприбутковувати частину земельної ділянки окремо від приміщеннь.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS