Skip to content

МСФЗ-стандартизація: поточні новини

by admin on October 4th, 2012

Протягом 20-28 вересня Рада з МСБО провела ряд засідань, де розглядалися питання поточної стандартизації.
Амеріканська Рада зі стандартів фінансової звітності долучалася до окремих засідань через відео-засоби зі своєї штаб-квартири в Норфолку.
В ході засідань було розглянуто наступні питання:
- облік оренди,
- страхові контракти,
- МСФЗ 9: макрохеджування, класифікація та оцінка, знецінення.
- біологічні активи,
- зміни до МСФЗ 13 в рамках чергового ціклу щорічних вдосконалень,
- інвестиційні підпрємства,
- визнання доходу,
- оновлення інтерпретацій,
- зміни до МСФЗ 11 – придбання часток в спільних операціях,
- рух активів між інвестором та асоційованим (спільним) підприємством (зміни до МСФЗ 10 та МСБО 28),
-перегляд Концептуальної основи.

Зауважимо, що Рада з МСБО вирішила переглядати Концептуальну основу самостийно, без залучення Ради зі стандартів фінансової звітності США.

Також звернемо увагу на попередні терміни реалізації деяких проектів:
Новий стандарт з визнання доходів слід очікувати в другому кварталі наступного року, а проект змін Концептуальної основи заплановано видати в першому півріччі 2013 року.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS