Skip to content

Укрнауковці: инициативы по налоговым разницам

by admin on October 16th, 2012

Группа ученых товарищей выступила с пакетом инициатив, касающихся наладки налогово-бухгалтерского учета налогово-бухгалтерских разниц.
Среди прочего Минфину советуют установить такой порядок при котором соответствующая информация приводилась не в форме № 2, а в особом разделе формы №5:
«В рамках чинної редакції ІІІ розділу ПКУ для реалізації з 1 січня 2013 року ст. 46.2 та п. 1 Прикінцевих положень ПКУ, відповідно до яких платники податку на прибуток у складі фінансової звітності зобов’язані подавати інформацію про тимчасові та постійні податкові різниці, пропонуємо запровадити такий механізм взаємозв’язку бухгалтерського (фінансового) та податкового прибутку:
доходи та витрати відповідно до першого розділу форми 2 «Звіт про фінансові результати» (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати») корегуються на постійні та тимчасові податкові різниці. Отримані показники відображатимуть доходи та витрати, обчислені відповідно до норм ІІІ розділу ПКУ. Зазначений розрахунок доцільно навести у розділі ХІV форми 5 «Примітки до річної фінансової звітності».
Также ученые товарищи с целью удосконалэння налогообложения предлагают ввести в НКУ следующую норму, регулирующую порядок начисления амортизации:
«Протягом звітного періоду платники податку на прибуток включають амортизацію нараховану на основні засоби і нематеріальні активи до складу собівартості товарів, робіт, послуг та інших витрат у сумі визначеній за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності. В кінці звітного періоду платник податку на прибуток визначає податкову різницю з амортизації основних засобів і нематеріальних активів шляхом порівняння суми амортизації нарахованої на основні засоби і нематеріальні активи за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності та суми амортизації основних засобів і нематеріальних активів визначеної в податковому обліку основних засобів та нематеріальних активів з включенням позитивної різниці до складу доходів звітного періоду, або від’ємної різниці до складу витрат звітного періоду. При цьому собівартість нереалізованих товарів, незавершеного виробництва на податкову різницю з амортизації основних засобів і нематеріальних активів не коригується».

ХАЙ ЖИВЕ УКРАЇНСЬКА НАУКА!!!
ХАЙ ЖИВУТЬ НАУКОВЦІ-ВДОСКОНАЛЮВАЧІ !!!

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS