Skip to content

Доцільність переоцінки

by admin on February 5th, 2013

В листі Мінфіну від 01.01.2013 № 31-08410-07-16/3187 зроблено спробу прояснити питання про необхідність проведення переоцінки основних засобів при переході на МСФО.
Пославшись на відсутність власної компетенціїї в питаннях роз’яснення МСФЗ, фахівці Мінфіну тим не менш вказали на ті параграфи МСФЗ 1, в яких слід шукати відповідь.
Ця вказівка зроблена вірно:

Г5 Суб’єкт господарювання може вибрати оцінити об’єкт основних засобів на дату переходу на МСФЗ за його справедливою вартістю та використати цю справедливу вартість як доцільну собівартість на цю дату.

Г6 Суб’єкт господарювання, який уперше застосував МСФЗ, може вибрати використати переоцінку об’єкта основних засобів за попередніми ЗПБО на дату переходу на МСФЗ (або до цієї дати) як доцільну собівартість на дату переоцінки, якщо переоцінка на дату переоцінки була в цілому порівнянна:
a) зі справедливою вартістю
або
б) собівартістю чи амортизованою собівартістю за МСФЗ, скоригованою для відображення, наприклад, змін у загальному або конкретному індексі цін”

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS