Skip to content

Робота в Мінфіні кипить: самоцитування в поті чола

by admin on February 13th, 2013

Мінфін розробив проект Методичних рекомендацій щодо формування облікової політики.
в п.1.3 документу вказано:

“У розпорядчому документі про облікову політику наводяться принципи, методи і процедури, які використовуються підприємством для складання і подання фінансової звітності та щодо яких нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку передбачено більш ніж один їх варіант, попередні оцінки, які використовуються підприємством з метою розподілу витрат між відповідними звітними періодами. Одноваріантні методи оцінки, обліку і процедур до такого розпорядчого документа не включаються“.

А далі проект складається з масивного цитування тих стандартів, де передбачена можливість вибору методів обліку. Також додано кілька цитат стосовно зміни облікової політики.

Перед нами продукт тяжкої інтелектуальної праці чиновних методологів.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS