Skip to content

Положення про документальне забезпечення: пакраща

by admin on April 24th, 2013

Мінфін вирішив покращити Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку.
Відповідний проект оприлюднено.

От як запропоновано переводити стрілки:
“У разі виявлення невідповідності первинного документа вимогам законодавства у сфері бухгалтерського обліку такі документи з письмовим обґрунтуванням передаються керівнику підприємства, установи. До окремого письмового рішення керівника такі документи не приймаються до виконання”.

Цікаво автори цієї пакращи працювали бухгалтерами на підприємствах?

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS