Skip to content

Жовтневий апгрейд

by admin on October 31st, 2013

Мінфін України нарешті спромігся актуалізувати тексти МСФЗ, оприлюднені на власному сайті.
Наразі практично всі тексти міжнародних стандартів наведено станом на 01.01.13.
Щоправда як завжди не обходиться без прикрих похибок.
Скажімо, досі над текстами стандартів вказано, що їх подано у версії перекладу українською мовою за 2011 рік, і зазначено наступне:

“Текст Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку зі змінами станом на 1 січня 2012 року“.

Зауважимо, що тепер МСБО 39 подано лише в одній скороченій версії.

Крім того, плутанину можуть поглибити окремі некоректні особливості.
Наприклад, нова версія МСБУ 27 має назву “Окрема фінансова звітінсть”. Проте в переліку стандартів назва МСБО 27 залишається старою – “Консолідована та окрема фінансова звітність”.

Втім, це не дуже важливо. насправді важливо те, що напередодні початку складання звіту за 2013 рік бухгалтери врешті решт отримали тексти МСФЗ в редаціях, які чинні з 2013 року.
Отже Мінфін впорався з непростим завданням, і встиг.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS