Skip to content

Маленька, але пакраща

by admin on November 29th, 2013

Коли Мінфін в жовтні оновив тексти МСФЗ, ми зауважили, що це було зроблено доволі неохайно. Зокрема заголовок продовжував свідчити, що це старі версії стандартів 2011 року станом на 01.01.12.
Наразі цю прикру помилку виправлено. Заголовок виглядає так:
“Міжнародні стандарти фінансової звітності
(версія перекладу українською мовою – 2012 рік)
Текст Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку зі змінами станом на 1 січня 2013 року“.

Попри це, досі зберігаються інші помилки.
Наприклад, в МСФЗ 9 вказано, що він набуває чинності з 2013 року, тоді, як насправді він набуває чинності з 2015 року.

Також, слід звернути увагу на назву МСБО 27 в переліку стандартів: “Консолідована та окрема фінансова звітність”. Хоча справжня назва цього стандарту – “Окрема фінансова звітність”.

Отже, Мінфіну є куди удосконалюватись. Пакращам немає меж.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS