Skip to content

Фінінструменти: погляд E&Y

by admin on January 16th, 2014

На основі довідкового видання “Применение МСФО 2013″ E&Y видав “Учет финансовых инструментов в соответствии с МСФО” (М.: Альпина Паблишер, 2013 – 919с.).
Загалом складається враження, що зміст книги відсотків на 85 складається з текстів МСФЗ та супровідних документів.
Проте компіляція та структурування цих текстів видається доволі вдалими, та зручними.
Крім того, у виданні наведено багато корисної інформації щодо історії розвитку фінінструментальної проблематики. Це дає можливість сприймати ситуацію комплексно.
Впевнені 4 бали за п’ятибальною шкалою.

From → Книги

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS