Skip to content

Євростандартизатори про складнощі МСФЗ

by admin on February 18th, 2014

Європейський орган стандартизації EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) спільно з органами стандартизації Англії, Франції, Німеччини та Італії видав документ, який аналізує труднощі сучасного обліку в контексті реформування Концептуальної основи МСФЗ.
Складності обліку та стандартизації поділено на такі, які:
-можуть бути подолані,
-неподоланні.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS