Skip to content

Забезпечення як зобов’язання

by admin on March 21st, 2014

Питання:
Чи можна вважати створений гарантійний резерв зобов’язанням?

Питання вочевидь обумовлено тим, що наказом Мінфіну від 27.06.2013 р. N 627 з п.6 ПСБО 11, який перераховує різновиди зобов’язань, було вилучено згадку про забезпечення.
Втім, не зважаючи на цю зміну, слід звернути увагу на те, що в самому визначенні забезпечення (п.4 ПСБО 11) вказано на природу цієї статті:
“Забезпечення – зобов’язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу”.
Донедавна в системі ПСБО забезпечення не класифікувалися за крітерієм строку погашення. Їхнє розташування в старій формі балансу не давало користувачу звітності можливості адекватно оцінити терміни погашення цього зобов’язання.
Наразі цю помилку виправлено: п.7 ПСБО 11 відносить довгострокові забезпечення до довгострокових зобов’язань, а п. 11 того ж стандарту відносить поточні забезпечення до поточних зобов’язань.
Згідно з п.13 ПСБО 11, гарантійні зобов’язання підлягають забезпеченню. Залежно від терміну надання гарантій,відповідні резерви класифікуються або як поточні зобов’язання, або як довгострокові зобов’язання.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS