Skip to content

“Нематеріальні” дослідження

by admin on March 28th, 2014

Дослідження британської Ради з фінансової звітності (Financial Reporting Council – FRC) показали, що інституційні інвестори в більшості не задоволені тим розкриттям інформації щодо нематеріальних активів, якого вимагає МСБО 38.
Більшість опитаних фахівців (74%) засвідчили, що під час обрахунку показника прибутку на акцію вони коригують прибуток на суму амортизації, нараховану по нематеріальних активах, придбаних при об’єднанні підприємств.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS