Skip to content

Стандартизація: єворонаміри

by admin on March 31st, 2014

Європейська Комісія затвердила Дорожню карту з довгосрокового фінансування економіки ЄС.
Серед іншого розглянуто і питання регуляції системи фінансової звітності.
Зокрема звернуто увагу на проблему справедливої оцінки фінансових інструментів за МСФЗ 9.
Також пропонується дещо змінити підходи до стандартизації фінансового звітування малих підприємств:
- спростити правила складання консолідованої звітності публічними підприємствами малого та середнього бізнесу,
- запровадити стандарт самостійного обліку (self-standing accounting standard) для тих малих та середніх підприємств, які не є публічними.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS