Skip to content

Нова Директива ЄС – як її імплементувати

by admin on April 14th, 2014

Європейська Федерація бухгалтерів і аудиторів малого та середнього бізнесу (European Federation of Accountants and Auditors for SMEs -EFAA) видала документ “Запровадження нової європейської бухгалтерської Директиви” (Implementing the New European Accounting Directive). Метою документа є допомога урядам та національним стандартизаторам у справі імплементації вимог Директиви 2013/34/EU.
Про цю Директиву ми вже згадували.
Директива набула чинності в липні минулого року. Країни-члени ЄС мусять запровадити її положення до національного законодавства до липня наступного року.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS