Skip to content

Соціальний облік: євроекспансія

by admin on April 16th, 2014

В квітні минулого року Єврокомісія висунула пропозицію щодо запровадження елементів соціального обліку до системи звітування великих компаній ЄС.
Сьогодні Європейський Парламент прийняв відповідні доповнення до єврозаконодавства.
Великі компанії муситимуть розкривати дані стосовно корпоративної поведінки в галузі охорони навколишнього середовища, соціальних заходів, політики довгострокового зростання та зайнятості.
З текстом можна ознайомитися тут (див. п’яту частину).

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS