Skip to content

І консолідовану, і індивідуальну

by admin on April 17th, 2014

В листі Мінфіну від 28.03.2014 № 31-08410-07-29/6633 вказано на те, що материнське підприємство, крім консолідованої фінансової звітності, повинно складати ще й індивідуальну фінансову звітність.
Вочевидь цей висновок базовано на відповідному положенні статті 12 Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS