Skip to content

Дах треба шукати в класификаторі

by admin on April 23rd, 2014

В листі Мінфіну від 28.03.2014 № 31-08410-07-21/6647 дано відповідь на питання про те, в якій групі основних засобів слід обліковувати дах
будівлі, якщо цей елемент обрано в якості окремого компонента ОЗ.
Нагадаємо, що відповідно до п.4 ПСБО 7, якщо один об’єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об’єкт основних засобів.
Нічого кращого, ніж послатися на державний класифікатор основних фондів в Мінфіні не придумали.
:)

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS