Skip to content

МСФЗ 15

by admin on May 30th, 2014

Рада з МСБО та американська Рада зі стандартів фінансового обліку в рамках проекту з конвергенції затвердили спільний стандарт з обліку доходу – МСФЗ 15 “Дохід від контрактив зі споживачами” (Revenue from Contracts with Customers).
129 параграфів. Чотири додатки.
Також окремо затверджено Основу для висновків, Ілюстративні прикладі та Звіт з відгуків.
Застосовується для звітності за річні періоди, які починаються з/після 1-го січня 2017 року.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS