Skip to content

МСФЗ для обчислення держдивідендів – добра новина для підприємств держсектору

by admin on July 29th, 2014

В листі  Мінісдоха від 05.06.2014 р. N 10034/6/99-99-19-02-02-15 зазначено важливу позицію. У відповідь на запит УДППЗ “Укрпошта” фахівці Мінісдоха вказали, що ті підприємтсва, які входять до держсектору, та застосовують МСФЗ, з метою обчислення частки прибутку, належної до сплати в бюджет, повинні використовуватт показник прибутку, обрахований за МСФЗ.

Нагадаємо, що в Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України
від 23 лютого 2011 р. N 138 вказано наступне:

“Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до органів державної податкової служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств”.

Як бачимо в зазначеному Порядку йдеться про “положення (стандарти)”, що давало підстави для висновку про те, що з метою обчислення держдивідендів мають застосовуватися тільки ПСБО.
Після оприлюднення листа Мінісдоха, ситуацію роз’яснено: ті, хто використовують МСФЗ, мають застосовувати МСФЗ і з метою обчислення части прибутку, що підлягає сплаті до держбюджету. В паралельному обліку за ПСБО необхідності немає.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS