Skip to content

“Хмарні” платежі в обліку користувача

by admin on August 26th, 2014

Рада зі стандартів фінансового обліку (FASB) в рамках реалізації проекту зі спрощення бухобліку оприлюднила проект оновлення кодифікації US-GAAP, який стосується обліку платежів за “хмарними” комп’ютерними угодами (cloud computing arrangement):

The Update, Intangibles—Goodwill and Other—Internal-Use Software (Subtopic 350-40): Customer’s Accounting for Fees Paid in a Cloud Computing Arrangement.

Ідея в тому, щоб ясно ідентифікувати сутність предмету конкретної угоди. Якщо вона полягає в отриманні ліцензії, то платежі обліковуються як ліцензія, якщо вона полягає в обслуговуванні, то платежі кваліфікуються, як сплата за послуги.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS