Skip to content

Фундація МСФЗ вболіває за долю МСФЗ в Європі

by admin on September 8th, 2014

В серпні 2014 року Європейська Комісія ініціювала обговорення питання щодо ефективності застосування МСФЗ в країнах ЄС. З цією метою було росповсюджено відповідне опитування.
Вочевидь, хвилюючись за результати цієї акції, Фундація МСФЗ на початку вересня оприлюднила доповідь з відповідної проблематики.
Захищаючи ефективність своїх стандартів, фундація втім змушена визнати ризики “гнучкого схвалення” (flexible endorsement) стандартів із затримкою в часі задля модифікацій.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS