Skip to content

Затверджено зміни до МСФЗ 10 та МСБО 28

by admin on September 12th, 2014

11 вересня Рада з МСБО затвердила обмежені зміни до МСФЗ 10 та МСБО 28 – Продаж або внесення активів між інвестором та асоційованим або спільним підприємством (Sale or Contribution of Assets between an
Investor and its Associate or Joint Venture).
Зауважимо, що в додатку В до МСФЗ 10 розміщено новий сімнадцятий приклад.
Коригуванню було піддано також Основи для висновків до зазначених стандартів.
Зміни набувають чинності для складання звітів за річні періоди, що починаються з/після 1-го січня 2016 року.
Дострокове застосування дозволено, і відповідний факт має бути розкритий в примітках.

Обмежені зміни полягають в тому, що у разі, коли предметом угоди є актив у вигляді бізнесу, фінансовий результат має визнаватися не частково (відповідно до частки інших інвесторів), а повністю (параграф 31А МСБО 28).

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS