Skip to content

Нестандартизовані фінансові показники

by admin on September 15th, 2014

Міжнародна організація комісій з цінних паперів (International Organization of Securities Commissions – ІOSCO) у вересні 2014 року оприлюднила доповідь про плани розгляду фінансових показників, які не стандартизовані у фінансовому обліку (non-GAAP financial measures), але часто використовуються компаніями, та наводяться у публічній звітності підприємств.
До таких показників Організація відносить основний прибуток (‘underlying earnings’), нормалізований прибуток (‘normalised profit’), про-форма прибуток (‘pro forma earnings’), готівковий прибуток (‘cash earnings’), прибуток до вирахування процентів, податку на прибуток та амортизації (‘earnings before interest, tax, depreciation and amortisation -EBITDA)’, скоригований прибуток (‘adjusted earnings’), прибуток до вирахування безповоротніх статей (‘earnings before non-recurring items’).
Організація застерігає від використання таких показників з метою введення в оману користувачів звітності.
Організаця запрошує професійну громадськість долучитися до аналізу ролі таких показників, та їхньої подальшої долі в системі фінансової звітності.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS