Skip to content

Плодові насадження визнають в ЄС

by admin on September 23rd, 2014

Європейська дорадча група з фінансової звітності (European Financial Reporting Advisory Group – EFRAG) надала Європейській Комісії рекомендації прийняти до використання в ЄС зміни, які були внесені Радою з МСБО до МСБО 16 та МСБО 41 щодо обліку плодових насаджень (bearer plants).

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS