Skip to content

МСФЗ — запорука фінансування

by admin on September 25th, 2014

Європейський Союз висунув Україні умови, за яких буде продовжено макроекономічне фінансування.
Серед цих вимог наступні: запровадження антикоррупційних законів, повна прозорість планів держзакупівель, повна транспарентність та щомісячна бюджетна звітність, повне грошове відшкодування ПДВ, а також подання МСФЗ-звіту “Нафтогазу”.
(Нагадаємо, що остання звітність “Нафтогазу” за МСФЗ була оприлюднена за 2011 рік. У аудиторському висновку BDO тоді було зафіксовано чотири серйозні застереження. Ці застереження стосуються неможливості достовірної оцінки інвестицій в асоційовані та дочірні підприємства, а також відсутність актуальної оцінки газових та нафтових покладів, яка використовується з метою визначення ставок амортизації основних активів.)
Таким чином, єврочиновники фактично визнають, що дотримання стандартів Ради з МСБО є запорукою довіри до звітності підприємства.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS