Skip to content

Євробухпубстандарти

by admin on October 20th, 2014

Федерація європейських бухгалтерів (FEE) оприлюднила огляд стосовно бухгалтерських стандартів європейського публічного сектору (European Public Sector Accounting Standards – EPSAS) – Briefing paper on EPSAS.
Впровадження EPSAS — ініціатива Європейської Комісії.
Федерація висловлює думку, що запровадження таких стандартів в країнах ЄС бможе бути коштовним. Проте вигоди в середньо- та довгостроковій перспективах перевищать витрати.
Федерація послідовно наполягає на тому, що стандарти публічного сектору мають біти заснованими на методі нарахувань (accruals-based accounting).

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS