Skip to content

Новий апдейт від FASB

by admin on November 21st, 2014

Американська Рада зі стандартів фінансового обліку (FASB) видала оновлення Кодифікації системи US-GAAP, присвячене об’єднанню бізнеса – Update No. 2014-17 Pushdown Accounting.
Оновлення регулює застосування схеми обліку зміни рівня (Pushdown Accounting) в окремій звітності дочірніх підприємств, які були об’єктом придбання.
В системі МСФЗ така схема обліку не регламентована.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS