Skip to content

Новий сертифікат від АССА

by admin on November 24th, 2014

Асоціація дипломованих сертифікованих бухгалтерів (Association of Chartered Certified Accountants) запроваджує нову систему професійної сертифікації.
Підтвердження фахового рівня відбуватиметься за знаннями в галузі стандартів публічного сектора – сертифікат за міжнародними стандартами обліку в громадському секторі (Certificate in International Public Sector Accounting Standards – Cert IPSAS).
Особлива увага приділятиметься не тільки системі обліку державних урядових установ, але і обліку неприбуткових організацій.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS