Skip to content

Податки: структурні тенденції

by admin on November 28th, 2014

В дослідженні, проведеному нещодавно Великою Четвіркою, аналізуються сучасні тенденції оподаткування.
Зокрема відзначається суттєве зниження части прямих податків в структурі загального податкового навантаження.
Якщо, наприклад, в 2005 році частка корпоративного податку на прибуток складала приблизно половину, то в 2014 році на кожний фунт корпоративного податку припадає 3,27 фунтів у вигляді інших податків.

Джерело

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS