Skip to content

Нові зміни системи МСФЗ

by admin on December 19th, 2014

В рамках Ініціативи з розкриття (Disclosure Initiative) Рада з МСБО затвердила зміни до МСБО 1. Зміни набувають чинності для складання звітів за річні періоди, які починаються з/після 1-го січня 2016 року.
Також Рада затвердила зміни до МСБО 28 та МСФЗ 10, МСФЗ 12. Зміни стосуються виключення з консолідації для інвестиційних підприємств (Investment Entities: Applying the Consolidation Exception).
Зміни набувають чинності для складання звітів за річні періоди, які починаються з/після 1-го січня 2016 року.
Проте їх дозволено застосовувати і раніше.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS