Skip to content

Якщо ПАТ, то МСФЗ

by admin on December 23rd, 2014

В листі Мінфіну від 06.08.2014 р. N 31-11410-08-29/20397 Мінфін нарешті спромігся вирішити законодавчу колізію, яка полягає в суперечності норм Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”: з одного боку, ПАТ повинні складати звіти за МСФЗ, а з іншого боку, суб’єкти малого підприємництва складають звітність в скороченому форматі.
Отже виникає питання: яку звітність мають складати ті ПАТ, які є суб’єктиами малого підприємництва?
Фахівці Мінфіну дійшли такого висновку:
“Публічне акціонерне товариство незалежно від приналежності до класифікаційної групи суб’єктів господарювання (малого, середнього або великого підприємництва) відповідно до Господарського кодексу України застосовує міжнародні стандарти фінансової звітності”.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS