Skip to content

Від спрощенно-малих до малих, від малих до великих

by admin on December 24th, 2014

В листі Мінфіну від 19.09.2014 р. N 31-11410-08-10/24149 роз’яснюється проблема звітування у разі зміни статусу підприємства:

“У разі якщо підприємство за результатами діяльності протягом року втратило ознаки суб’єкта малого підприємництва, якому дозволено складати Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, та відповідає ознакам суб’єкта малого підприємництва, якому дозволено складати Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, то таким підприємством складається Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва за звітний період, у якому це відбулось, і подальші періоди поточного (звітного) року.
      Якщо підприємство за результатами діяльності протягом року втратило всі ознаки відповідності критеріям, наведеним у пункті 2 розділу I Положення, то фінансовий звіт таким підприємством складається за звітний період, у якому це відбулось, і подальші періоди поточного (звітного) року відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 року N 73”.

Шкода, що поза увагою мінфінівців залишилося принципове питання про подання порівняльної інформації за ті періоди, коли звіти складалися в іншому форматі.
Як заповнювати, наприклад, форми №3 та № 4 тим підприємствам, які перейшли від застосування ПСБО 25 до НПСБО 1?

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS