Skip to content

Окуповані активи

by admin on December 29th, 2014

В листі Мінфіну від 19.06.2014 № 31-11410-08-10/15462 розглянуто питання про долю активів, які перебувають на окупованих росіянами територіях:
“Відповідно до частини 3 статті 11 Закону за фізичними особами, незалежно від набуття ними статусу біженця чи іншого спеціального правового статусу, підприємствами, установами, організаціями зберігається право власності та інші речові права на майно, у тому числі на нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, що знаходиться на тимчасово окупованій території, якщо воно набуте відповідно до законів України.

Активи, що перебувають на тимчасово окупованій території, публічні акціонерні товариства відображають у фінансовій звітності згідно вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.

Відповідно до міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 36 «Зменшення корисності активів» однією з ознак, що свідчить про зменшення корисності активу є зміни зі значним негативним впливом на суб’єкт господарювання у технологічному, ринковому, економічному або правовому оточенні, в якому діє суб’єкт господарювання, чи на ринку, для якого призначений актив.

З огляду на викладене, на думку Міністерства фінансів України, об’єкти, які перебувають на тимчасово окупованій території України, мають обліковуватись у складі активів підприємства. Одночасно підприємство має оцінити негативний вплив змін у економічному і правовому середовищі та визнати суми втрат від зменшення корисності щодо зазначених об’єктів”.

Таким чином, чиновники Мінфіну за основу для своїх висновків взяли той факт, що право власності залишилося незмінним.
На наш погляд аналіз треба робити ширше, та з’ясовувати, чи існує дійсний контроль над тим чи іншим активом.
Якщо, наприклад, на підприємствах, які належать Ахмєтову, окупанти стали виготовляти міномети, то навряд чи холдигу Ахмєтова слід визнавати таке підприємство в консолідованому звіті. Адже у випадку визнання таких активів доведеться визнати і контроль, а отже і відповідальність за виготовлення зброї для окупантів.

Нагадаємо, що Мінфін вже висловлював свою думку щодо окупованих активів держвласності.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS