Skip to content

Уцінка корпоративних прав

by admin on January 26th, 2015

Питання:
Компанія володіє 10% пакетом статутного капіталу ТОВ.
Чи зменшить оподатковуваний прибуток уцінка цього фінінструмента, якщо його справедлива вартість знизиться?

Відповідно до п.8 ПСБО 12 фінінвестиції оцінюються за справедливою вартістю. Така ж оцінка, згідно з п.30 ПСБО 13, стосується і фінансових інструментів.
Отже корпоративні права, які не обліковуються методом участі в капіталі, можуть уцінюватися. Суми уцінки відносяться на зменшення прибутку.
Нова редакція третього розділу Податкового кодексу базує розрахунок оподатковуваного прибутку на даних бухобліку (п. 44.2 та п.134.1.1 ПКУ). Коригування на суму уцінки передбачено в п. 141.2 ПКУ. Втім в цьому пункті згадані лише цінні папери, іневестиційна нерухомість та біоактиви, що обліковуються за справедливою вартістю. Коропоративні права в інших, ніж цінні папери формах, в цій нормі не згадані.
Отже уцінка таких активів зменшить і бухгалтерський, і оподатковуваний прибуток.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS