Skip to content

Безнадійно-сумнівна заборгованість

by admin on February 11th, 2015

Коригування бухгалтерського прибутку з метою оподаткування за новою редакцією третього розлділу ПКУ передбачають зокрема і певні застереження щодо сумнівної заборгованості.
Вони викладені в п.139.2.1 ПКУ:

“Фінансовий результат до оподаткування збільшується:
на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
на суму витрат від списання дебіторської заборгованості, яка не відповідає ознакам, визначеним підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, понад суму резерву сумнівних боргів”.

Нагадаємо, що в п.14.1.11 визначені ознаки визнання боргу безнадійним.
Відтак, на показник оподатковуваного прибутку не впливатимуть не тільки витрати, пов’язані зі створенням резерву сумнівного боргу, але й ті списання боргів, які ПКУ не визнає безнадійними (у сумі перевищення над сумою резерву).
З іншого боку, якщо борг є безнадійним відповідно до п.14.1.11 (наприклад, за терміном позовної давності, яким минає), то його списання буде визнано в податковому обліку, незалежно від факту створення резерву.

З огляду на формулювання п.139.2.1 ПКУ, можна припустити наступне: якщо списаний в бухобліку борг не є безнадійним (з точки зору п..14.1.11 ПКУ), і він на 100% був зарезервований, то суму списання буде визнано в податковому обліку повністю. Адже в даній ситуації сума списання не перевищує суму резерву.

Таким чином головбухам варто замислитися над масштабними резервуваннями сумнівних боргів. Створення такого резерву не вплине на податковий облік. Проте у разі подальшого списання боргу, відповідний резерв може вплинути на сумму визнання списання в податковому обліку.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS