Skip to content

Невиробничі та негосподарські

by admin on February 12th, 2015

В п. 138.3.2 ПКУ вказано на наступне:
“Термін «невиробничі основні засоби» означає основні засоби, які не використовуються в господарській діяльності платника податку”.
Втім в такій дефініції не було особливої потреби.
Адже в п.14.1.138 ПКУ зберіглося спеціальне визначення основних засобів, яке містить посилання на ту саму “господарську діяльність”. Отже в розумінні ПКУ основні засоби в принципі не можуть бути невиробничими. Ті необоротні активи, які не використовуються в господарській діяльності, взагалі не вважаються основними засобами з точки зору ПКУ.

Зауважимо, що ситуація з витратами кардинально відрізняється від ситуації з основними засобами (а отже і з амортизацією). Адже з тексту ПКУ прибрано спеціальне визначення витрат, яке містилося в п.14.1.27 ПКУ, та вказувало на зв’язок з господарською дільністю. Відтак в податковому обліку мають визнаватися будь-які витрати. Навіть ящо вони не асоціюються в когось з т.зв “господарською діяльністю”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS