Skip to content

Дивіденди: примхи оподаткування

by admin on February 17th, 2015

Нова редакція Податкового кодексу України містить доволі неочікувані норми щодо оподаткування дивідендів.

В п.57.11.2 ПКУ вказано наступне:
“емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток.
Авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов’язання щодо якого погашене. У разі наявності непогашеного грошового зобов’язання авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті”.

Тобто, якщо заборгованості з податку на прибуток немає, “податок на дивіденди” нараховується тільки коли сума дивідендів перевищує суму прибутку того звітнього періоду, за який нараховуються дивіденди.

Податківці прокоментували цю норму наступним чином:
“Звертаємо увагу, що ця норма застосовується починаючи з виплат дивідендів у 2015 році за підсумками попередніх років.
Якщо дивіденди виплачуються за неповний календарний рік, то для обрахунку суми зазначеного перевищення використовується значення об’єкта оподаткування, обчислене пропорційно кількості місяців, за які сплачуються дивіденди (пп. 57.11.2 п. 57.11 ст. 57 Кодексу).
У разі якщо у звітному році, за рішенням власників, розподіляється нерозподілений прибуток одразу за декілька попередніх років, то, з метою визначення суми дивідендів на яку нараховується авансовий внесок, нерозподілений прибуток, який припадає на кожен з цих років за даними фінансової звітності, порівнюється з об’єктом оподаткування податком на прибуток за відповідний рік.
Згідно з підпунктом 57.11.2 п. 57.11 ст. 57 Кодексу у разі наявності непогашеного грошового зобов’язання авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті.
Грошовим зобов’язанням в даному випадку є сума податкових зобов’язань з податку на прибуток, що самостійно нараховані платником у податковій декларації за звітний рік за підсумками якого виплачуються дивіденди.
Слід враховувати, що з метою розрахунку суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, необхідне одночасне дотримання двох умов: подана декларація з податку на прибуток за такий рік та повністю погашені податкові зобов’язання, самостійно нараховані платником у такій декларації. В іншому випадку авансовий внесок з податку на прибуток нараховується на всю суму дивідендів”.

Нам здається, що дещо дивну норму ПКУ такі коментарі податківців можуть лише заплутати. Наприклад, не ясно навіщо податківці наполягають на порівнянні нерозподіленого прибутку та оподатковуваного прибутку?

Взагалі кажучи, якщо “об’єкт оподаткування” базується на даних бухобліку, то ситуація перевищення сум дивідендів над об’єктом оподаткування буде траплятися нечасто.
Інша справа – дивіденди за минулі періоди. Коли оподаткування прибутку не базувалося на бухгалтерському финрезультаті, сума дивідендів могла фактично не мати прямого зв’язку з “об’єктом оподаткування”.

Також незрозуміло як слід діяти в разі, коли дивідени виплачуються відразу за кілька попередніх періодів.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS