Skip to content

Американська консолідація удосконалюється

by admin on February 18th, 2015

Рада зі стандартів финансового обліку (FASB) прийняла чергове Оновлення стандартів – Доповнення щодо консолідаційного аналізу (FASB ASU No. 2015-02, Consolidation (Topic 810): Amendments to the Consolidation Analysis).

Зокрема з системи US GAAP виключені спеціальні положення щодо “законних підприємств” (legal entities). Це стосується окремих інвестиційних фондів.

Кількість консолідаційних моделей зменшено – з чотирьох до двох.

Оновлення набуває чинності для складання звітів за періоди, які починаються після 15 грудня 2015 року.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS