Skip to content

Держюристи про бухгалтерські обов’язки

by admin on February 24th, 2015

Міністерство юстиції в листі від 04.04.2014 р. N 138-0-2-14/8.2-1 розглянуло питання посадової відповідальності бухгалтерів.
Наведемо лише дві цитати:

“Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи”.

” У разі виявлення невідповідності первинного документа вимогам законодавства у сфері бухгалтерського обліку такі документи з письмовим обґрунтуванням передаються керівнику підприємства, установи. До окремого письмового рішення керівника такі документи не приймаються до виконання“.

При цьому держюристи наголошують на тому, що перевірка первинної документації проводиться “(в межах компетенції) працівниками, які ведуть бухгалтерський облік”.

Отже бухгалтер відповідає виключно за свою ділянку роботи, не втручаючись до тих аспектів господарських операцій, які не є суто бухгалтерськими.
Тобто головбух, наприклад, не має права виносити судження стосовно законності операції. Адже головбух не правник. Також головбух не може виносити судження щодо технічних характеристик господарської операції. Адже він не технолог, і не інженер.
Таким чином, на бухгалтера не можна покладати всю відповідальність за адекватність операції.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS