Skip to content

МСФЗ 15 відтерміновано

by admin on April 28th, 2015

Рада з МСБО, як і американські стандартизатори з FASB, прийняла рішення про відтермінування на один рік дати набуття чинності МСФЗ 15.
Отже стандарт застосовуватиметься для періодів, що починаються з/після 01.01.18.

Рада також вирішила розробити проект роз’яснень до МСФЗ 15.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS