Skip to content

Десяте оновлення за цей рік

by admin on June 15th, 2015

FASB затвердив Оновлення 2015-10 до системи US-GAAP – Технічні виправлення та поліпшення (Technical Corrections and Improvements).
Оновлення набуде чинності після 15.12.15.
Це Оновлення зачіпає багато розділів та тем Кодифікації US-GAAP. Воно не тематичне, і спрямоване на усунення окремих недоліків та загальне удосконалення викладу вимог стандартизації.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS